De kerk is karakteristiek voor Midwolde. De oorsprong is 12e eeuw.

Ook de bewoners van kasteel Nienoord gingen hier ter kerke. Wel via een aparte ingang rechtstreeks naar hun kerkbank, die hoger staat dan de preekstoel.

Toen in 1664 rijksgraaf Carel Hieronymus overleed, werd er voor hem een een praalgraf opgericht met beeldhouwwerk van Rombout Verhulst.

In 1708 kreeg de toren de huidige vorm. In 1711 ontwerpt stadsbouwmeester Allard Meijer de preekstoel van de kerk.

In 1740 is de kerk verbouwd en in 1911 gerestaureerd. De klok die bij het luiden over de dood van Willem III van Oranje was gebarsten en opnieuw gegoten, was opnieuw gebarsten en in 1912 opnieuw gegoten en geplaatst.

In 1907 vond er de begrafenis plaats van Bram Van Panhuys, vice voorzitter van de Raad van State, samen met zijn vrouw, zoon en schoondochter. Zij waren met hun koets te water geraakt en verdronken.

Meer over deze tragedie leest u op de website van Historische kring gemeente Leek. Locatie van de gedenksteen vindt u hier.

Rondom de kerk zijn de graven van de bewoners van Nienoord en in de kelder onder de toren staan ongemarkeerde loden grafkisten.

De begraafplaats is deels van de Hervormde Gemeente en deels openbaar. Door de omvang wordt wel gezegd dat er meer dode dan levende mensen in Midwolde zijn.

Meer informatie over de vindt u op:

– de website van de kerk van Midwolde.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Midwolde