Categorieën

Theehuis

In 1988 wordt de dorpsvereniging eigenaar van Dancing Vredewold. Dit ooit zo befaamde horecabedrijf was sinds 1975 gesloten. In hoogtijdagen was het bekend tot buiten de provincie.

Er traden bands op en heel wat paartjes hebben er elkaar gevonden.

Na jaren van leegstand ontstonden initiatieven om het pand te kopen en als dorpshuis te gaan gebruiken. Met hulp van gemeente en provincie en heel veel zelfwerkzaamheid door de leden van de dorpsvereniging werd het in 1989 heropend. Als bekroning is het Theehuis in 1999 vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde een Rijksmonument geworden v.w.b. de buitenkant van het gebouw.

In 1998 krijgen Hendrik en Annette Nomden, de sleutels van het Theehuis. Zij zijn de twaalfde kastelein op dit etablissement sinds 1817. Het karakter van het dorpshuis is door hen veranderd in een gelegenheid voor feesten en om te eten en te drinken en de naam is daarom in 2004 door hen veranderd van Theehuis Vredewold in Gasterij het Theehuis.

In januari 2015 neemt Ingrid van der Woude het stokje over van Hendrik en Annette en word de naam veranderd in Gasterij Inkies.

Nog steeds biedt het Theehuis, zoals het in de volksmond wordt genoemd, accommodatie aan de dorpsvereniging voor allerlei activiteiten, een unieke combinatie waar heel Midwolde de vruchten van plukt.

Hieronder ziet u de inwoners van Midwolde aan het werk om het vervallen horecapand op te knappen¦

… waarna het in 1989 door de burgemeester werd geopend.

Na de verbouwing zag het dorpshuis er zo uit…

In 2015 nam Ingrid van der Woude de pacht over van het pand en vestigde Gasterij Inkies zich in Midwolde.

 www.gasterijinkies.nl