Cornelia Sophia Weering trouwde te Leek op 25 mei 1906 met Berend Dijk. Berend was geboren te Marum (De Haar) op 1 februari 1879 als zoon van Edsge Berends Dijk en Jantje Hulshoff, landbouwers te Marum. Hij was vrijgesteld van militaire dienst omdat hij de enige zoon van het echtpaar was en daardoor kennelijk onmisbaar was op de boerderij. Ook de familie Dijk had een grote boerderij. Samen erfde het echtpaar vele bezittingen, boerderijen en landerijen. Behalve de boerderij aan de Hoofdstraat 124 te Midwolde werden de boerderijen en landerijen verpacht.

Het echtpaar had geen kinderen. Berend Dijk overleed te Midwolde op 6 juli 1943. Cornelia Sophia Weering overleed op 22 oktober 1966 in het in 2005 afgebrande huis aan de Hoofdstraat 113 te Midwolde. Dat is de woning op de foto op het achteromslag van deze jaargang Historisch Leek.

Zij richtte in 1964 de stichting ‘Stichting Dijk-Weering fonds’ op, waarin al de bezittingen werden ondergebracht.

Bij testament van 17-7-1964 werd door mevr. Cornelia Sophia Weering, weduwe van de heer Berend Dijk, verleden voor notaris Huisman te Grootegast, de Stichting Dijk-Weering Fonds in het leven geroepen.

De Stichting is gevestigd in Midwolde en heeft onder andere tot doel (verkort weergegeven):

I) met de jaarlijkse zuivere opbrengst van de onroerende goederen:
a. het uitzenden van behoeftige zwakke kinderen, uitsluitend woonachtig te Midwolde, naar neutrale koloniehuizen, tot een maximum van drie kinderen per jaar;
b. het jaarlijks verstrekken van een kerstgift voor het kerstfeest van de kinderen van de openbare lagere school te Midwolde, ten bedrage van vijftig gulden;
c. het aanleggen en exploiteren van proefvelden op de boerderij Hoofdstraat (nummer onbekend)
d. de ondersteuning van de activiteiten, waarmee een vergelijkbaar doel wordt nagestreefd.

II) met de zuivere opbrengst van fl. 10.000,- stichtingskapitaal het onderhoud van allerlei familiegraven en proefvelden; III) met de zuivere opbrengst van fl. 10.000,- stichtingskapitaal het onderhoud en zo nodig gedeeltelijk of geheel vernieuwen van het uurwerk in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk te Midwolde, gemeente Leek, benevens het verlichten van dat uurwerk.

Meer informatie over de Dijk-Weering Stichting vindt u op de site van Historisch Leek.

De boerderij aan Hoofdstraat 124 staat op de lijst van het Rijksmonumentenregister en is één van de vier monumenten in Midwolde.