De straat, die tegenwoordig Pasop heet, was vroeger een druk gebruikte zeer zwaar trekkende puin-, zand- en veenweg. In eerste instantie liep deze vanaf de kruising met de Noorderweg tot aan de brug over de Matsloot en heette Auwemaweg.

Hier lag het mientescheer van Midwolde. In dit gemeenschappelijk stuk schraal grasland werd jongvee geweid. Waar tegenwoordig Pasop 27 staat (de boerderij van de fam. Steenbergen) was in de eerste helft van 1800 een herberg. De herbergier, Sietze Bousema, hield toezicht op het vee. Zijn vrouw, de kastelein Grietje Olthof, bediende de gasten.

Op het uithangbord aan de herberg stond:

Hier wordt verkocht aan alle man
Elk land brengt zijn producten voort
Bij ’t glaasje, kruik of bij de kan,
Men weid hier vee in vele soort
’t staat ieder vrij, treed in dees woning
En uit Schiedam komt edel nat
‘k laat u bedienen als een koning
Dat hier getapt wordt uit het vat

Hoewel de herberg Klein Auwema heette, werd deze in de wandeling de Pasop genoemd.  Even voor 1810 is de weg doorgetrokken naar de Hoofdstraat in Midwolde en in 1858 is het door de provincie verhard. Wanneer de weg officieel werd hernoemd is niet bekend.

Bron: Historisch Leek, dec 2005

Ook het tijdschrift Noorderbreedte en Wikipedia schrijven over de Pasop met hierin een heel andere -onjuiste- verklaring van de naam. Noorderbreedte Wikipedia

In 1971 werd de rijksweg 43 van Drachten naar Groningen een autosnelweg (A7). Hierdoor werd de Pasop in tweeen gesneden.

Tot de jaren 70 was de Pasop gekenmerkt door een aaneensluitende rij imposante iepen. De twee die er nu nog staan hebben tot dusver de iepziekte overleefd.

In 2005 is de brug over de Matsloot vernieuwd.

Meer informatie over de Pasop is te lezen op:9