N372 & Transferium Leek

TransferiumLeekHet bestuur heeft  met betrekking tot de aanpassingen in de N372 en een transferium bij de A7, begin dit jaar een brief aan de Gemeente Leek gestuurd met aandachtspunten. Dit naar aanleiding van een info avond op 9 januari 2014 in het kader van ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)’.

Busbaan-N372-15-01-2014.pdf (1413 downloads )

LEEK/GRONINGEN – De provincie Groningen gaat de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Bij de A7 bij Leek komt een nieuwe P+R met 200 parkeerplaatsen. Langs en rond de provinciale weg N372 worden maatregelen genomen die de doorstroming van het busverkeer verbeteren. Zo komt er een aparte afrit voor de bus vanaf de A7. Bij de bestaande P+R Hoogkerk wordt de doorstroming op de rotonde onder de A7 verbeterd. Er komen extra aansluitingen op de weg en een extra rijstrook. (Bron: Provincie Groningen)

Transferium ( P + R ) Leek-Midwolde

In 2012 is besloten om te stoppen met de planstudie spoorlijn Groningen- Heerenveen. Hierbij is aangegeven dat er onderzoek moet plaats vinden voor verbetering van de huidige hoogwaardige busverbindingen.   In opdracht van de provincie Groningen is door de Grontmij een verkenning uitgevoerd, een uitgebreid rapport is in dec. 2013 uitgebracht

Voor de regio Leek-Roden is een Regionaal Investeringspakket opgesteld voor verbetering van de infrastructuur. Met name is de optimalisatie van het openbaar vervoer regio Leek-Roden noodzakelijk omdat de huidige lijnvoering te veel tijd vraagt om de beide kernen met voldoende dekking te ontsluiten. Dit heeft tot gevolg dat  het openbaar vervoer (OV) onnodig duur wordt en is er onvoldoende concurrentiepositie ten opzichte van de automobilist.

Dit laatste aspect is een gevolg van toenemende druk op de stad Groningen, immers OV en auto gebruiken dezelfde wegen. Het gevolg is hinder rond de stad, met name voor corridor west (richting Drachten)

Transferium Leek- Midwolde

Een van de doelstellingen is de aanleg van een P+R in Midwolde bij de A7 inclusief verbetering van de busdoorstroming op de N372 (Leek-A7).

In het verkenningsrapport zijn een aantal varianten uitgewerkt, er is gekozen voor combinatievariant B. Deze stelt de volgende maatregelen voor:

  • De bestaande vervallen afrit A7 Leek weer in gebruik nemen voor bussen en deze direct aan te sluiten op de zuidelijke rotonde A7 (tijdwinst 1 min.)
  • Aanleg P+R, voor 200 parkeerplaatsen met bushalte richting Groningen, op hoek O Postweg/A7.
  • Bypasses voor de bussen naar de oprit A7 ter plaatse van zuidelijke rotonde, voor betere doorstroming.
  • Een busbaan aan de N372 vanaf de rotonde Hoofdstraat richting A7 om de snelheid en de betrouwbaarheid te verhogen.
  • Het aanpassen en verruimen van de rotonde Hoofdstraat , dit verhoogt de snelheid en de betrouwbaarheid van de bus.
  • Verplaatsen van de bushalte aan de N372 voor de rotonde bij de Hoofdstraat naar de noordzijde van de rotonde , voor het sneller kunnen invoegen van de bus (rechtstreeks op de busbaan).

Deze plannen zijn besproken in een raadscommissievergadering van de gemeente Leek. De politiek is over het algemeen positief over de plannen.

Het komende jaar moeten de plannen definitief vorm krijgen. Er is toegezegd dat de diverse belangengroepen nog de mogelijkheid krijgen om mee te praten over detaillering van de plannen.

Het laatste woord heeft uiteindelijk de provincie die het gehele project moet bekostigen.

Contactpersoon DV Midwolde: Bert de Boer