Nieuwe 30 km zone borden in Midwolde

Sinds december 2015 heeft Joop Soer zich ingezet om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie in de Hoofdstraat van Midwolde en vooral voor het te snel rijden in de 30 km zone. Nu precies drie jaar later is na vele e-mails, brieven, inspraak en overleg met ambtenaren en wethouder Karin Dekker het eerste resultaat zichtbaar.

Maandag 17 december heeft Joop de nieuwe 30 km zone borden aan de westzijde mogen onthullen zoals je op de foto ziet. Er is veel overleg met de bewoners en de gemeente aan vooraf gegaan om de juiste plek te vinden.. Afgelopen week is ook de belijning daar nog op aangepast.

Als bestuur hebben wij Joop gesteund en zijn in een aantal gevallen ook mee geweest naar het overleg om aan te geven dat wij dit als dorpsvereniging belangrijk vinden.

De Hoofdstraat In Midwolde staat nu ook in de knelpuntenlijst die hoort bij de gemeentelijke verkeersvisie op basis waarvan in de toekomst mogelijk geacteerd gaat worden als het sluipverkeer naar de stad Groningen nog verder gaat toenemen.

Tijdens het bezoek van het college van B&W in mei hebben wij de suggestie gedaan om 30 en 60 km stickers aan te brengen op de zijkanten van de grijze vuilcontainers. Wethouder Karin Dekker vond dit een goed idee en na de bijeenkomst afgelopen maandag zijn deze stickers overhandigd. Daarmee worden de weggebruikers in de Hoofdstraat wekelijks bij het aanbieden van de containers herinnerd aan de toegestane snelheid. Joop is inmiddels begonnen met de distributie van de 30 km stickers.

Voor de Pasop zijn 60 km stickers beschikbaar en we zijn nog even aan het overleggen hoe we die het beste kunnen distribueren en/of plakken.