Nieuwjaarsreceptie dorpsvereniging druk bezocht

In de namiddag van afgelopen zaterdag verzamelden zich 90 inwoners van Midwolde in het Theehuis voor de Nieuwjaarsreceptie van de dorpsvereniging.

Jong en oud werden door Klaas ontvangen met een glas bubbels (met en zonder alcohol) en een roggebroodje zalm.

Het vereiste enige behendigheid om hierbij toch een hand vrij te houden om iedereen het beste voor 2017 te wensen.

 

 

Er waren vele nieuwe gezichten. Een nieuwjaarsreceptie is een goede gelegenheid om met elkaar kennis te maken en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Na een kort woordje van de voorzitter werd het buffet geopend. Dit was een stamppot buffet met boerenkool, hutspot en zuurkool met spek en worst, aangeboden door de dorpsvereniging.

 

Hierna bleef het nog lang gezellig.