Onderhoud houtsingels in Midwolde

Ingekomen stuk d.d. 26-11-2020

Beste inwoners van Midwolde

De oplettende Midwolder had het vast al gezien; de mannen en vrouwen die met een notitieblok door de weilanden lopen en sinds afgelopen week is er ook een zaagploeg aan het werk in de houtsingels van Midwolde.

Met dit schrijven willen wij jullie informeren over de gestarte onderhoudswerkzaamheden in de beeldbepalende houtsingels in Midwolde.

V.O.F. Ottema-Wiersma (Meindert en Janet Wiersma) en Maatschap Schaap (Iemke en Tjeerd Schaap) hebben de houtsingels in en rond hun landerijen in beheer gegeven aan het Collectief Groningen West en Landschapsbeheer Groningen. Het doel van dit beheer is dat de singels worden onderhouden op een verantwoordelijke manier en vallen daardoor binnen het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’.

Deze verantwoorde manier houdt verder in dat door deskundigen gekeken wordt welke bomen er jaarlijks gekapt of bij gesnoeid dienen te worden. Maar ook waar herplanting noodzakelijk is om de houtsingel, houtsingel te mogen noemen.

[bron: wikipedia] Een houtsingel, boomsingel of kortweg singel (in Nederland) of een houtkant (in Vlaanderen) is een brede strook met bomen en struiken als afscheiding tussen weilanden en akkers en ook wel langs beken en waterlopen.

Er wordt eerst een beheersplan opgesteld. Dit plan beschrijft het kappen van bomen en de eventuele herplanting in de ontstane open stukken. Beide maatschappen hebben met het onderhoudsplan ingestemd. De volgende stap is de “eind kap”.

De “eind kap” houdt in dat de singels dusdanig opgeschoond worden, zodat er een singel ontstaat die voldoet aan de eisen van een houstingel. Er zijn enkele singels die aanzienlijk opgeschoond dienen te worden door bijvoorbeeld uitgesteld onderhoud. Hierdoor zal een dichte houtsingel na de “eind kap” tijdelijk veel open plekken hebben. De “eindkap” wordt uitgevoerd door medewerkers van Landschapsbeheer Groningen.

Voor de Maatschap Schaap is dit zowel aan de noordzijde van de A7 bij de zoutopslag en aan de zuidzijde van A7 rond de witte boerderij van Schaap. Ook in de laan vanaf de Hoofdstraat naar de witte boerderij zal een “eind kap” plaatsvinden.

Voor de V.O.F. Ottema-Wiersma zal een minder intensieve “eind kap” plaatsvinden omdat hier al jaarlijks onderhoud uitgevoerd wordt. Wel wordt er 1,5 km aan nieuwe houtsingels aangeplant.

Het kappen van de bomen dient voor half maart klaar zijn. Beide bedrijven zorgen er ook voor dat alle stammen en takken dan van de landerijen gehaald zijn.

Volgend jaar zal er weer een schouw plaatsvinden om te bepalen of er bomen gekapt moeten worden en of er aangeplant dient te worden.

Wij hopen dat we jullie zo een goed beeld hebben gegeven over de onderhoudswerkzaamheden in de houtsingels van Midwolde.

 

Met vriendelijke groet,

Maatschap Schaap en V.O.F. Ottema-Wiersma