Ontwikkelingen rondom het Theehuis Midwolde

DV Midwolde Ondertekening kontrakt

Dorpsvereniging Midwolde is er in geslaagd de in haar gemeenschap verankerde horeca-pleisterplaats Het Theehuis met vele gezichten te waarborgen.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd waar we iedereen graag over willen informeren.

DV Midwolde Ondertekening kontraktWe hebben de huurovereenkomst met Ingrid van der Woude afgelopen woensdag 21 januari getekend. Deze overeenkomst is mede ingezien door Jan Gietema, Anne-Jelle Schilstra en Henk Smits en hun suggesties zijn waar mogelijk mee genomen. Alle drie zijn ex-bestuursleden en vertrouwd met de situatie rondom het Theehuis. We hebben met Ingrid van der Woude iemand gevonden die zeer voortvarend maar ook heel duidelijk is hoe zij de zaak tot een succes wil maken.

Er wordt in het Theehuis aan een re-styling gewerkt met een professionele styliste die voor een meer tijdloos interieur in het Theehuis zorgt. Alle muren zijn inmiddels geverfd en van een andere kleur voorzien.DV Midwolde Theehuis nieuw verfje op je muur

De grootste ingreep betreft echter de toilettengroep. Het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren liet er geen misverstand over bestaan. De afvoerleiding van de toiletgroep die onder de vloer doorloopt was niet meer toereikend. Oud materiaal met stroeve leidingen en haakse bochten en alle toiletten op een en dezelfde afvoer waardoor er van tijd tot tijd verstoppingen ontstonden.

Er is nu een plan ontwikkeld waarbij de toiletten anders worden gegroepeerd en sinds vandaag is ook duidelijk dat er een nieuwe vloer moet worden gemaakt die dan ook gelijk goed geïsoleerd wordt en waarin vloerverwarming wordt gelegd. Het nieuwe sanitair is inmiddels uitgezocht, de wanden worden gestuct en op de vloer komen bijpassende tegels.

Verder hebben we het pand nu aan een veel gedetailleerdere inspectie onderworpen en daarbij zijn nog een aantal gebreken naar voren gekomen die we nu aanpakken of voorbereiden om in de toekomst iets mee te doen. Een aspect is bijvoorbeeld de serre, die heel slecht te verwarmen is. Het is er vaak te koud of het duurt lang voordat het er warm wordt. Er blijkt een probleem met de radiatoren te zijn en er is zelfs één die verkeerd aangesloten is. Dat wordt nu allemaal direct meegenomen.

DV Midwolde Tijdelijke toiletten

Lokale ondernemers Hans de Bruin en Ake Sikkema werken nauw samen om dit in de komende weken allemaal opgelost te krijgen.

Dit is een tegenvaller voor Ingrid omdat ze gedurende deze periode alleen maar beperkt open kan vanaf begin februari.

Er zijn o.a. een aantal kleinere partijen en daarvoor staat er nu een mobiele toiletcontainer op het achterterras. Gasten van deze partijen kunnen hierdoor wel van een toilet gebruik maken. Fraai is het natuurlijk niet met zo’n container op het terras maar dat is even niet anders.

 

Verder zijn we nog bezig en in gesprek met Gymclub Midwolde en Biljartclub Vredewold om oplossingen te vinden.
Voor de gymclub zijn er al verschillende oplossingen voorhanden maar we moeten nog verder overleggen wat het beste uitkomt. Met sommige van deze opties zijn kosten gemoeid. Afgelopen week is er onvoldoende tijd geweest om hier veel aandacht aan te geven omdat de afwikkeling van de huurovereenkomst en overleg met alle betrokken partijen rondom de aanpak van de toilettengroep alle tijd heeft opgeslokt.

In de komende week zullen we dit overleg verder oppakken en tot een goed resultaat proberen te krijgen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Dorpsverenging Midwolde

Johan Wouthuis, secretaris.