Openbare laadpaal in Midwolde

[bron: www.openbaarladen.nl]
[Bron: www.westerkwartier.nl] Om elektrisch vervoer in gemeente Westerkwartier te stimuleren, wil de gemeente Westerkwartier voor bewoners, forenzen en bezoekers een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. Daarom hebben in juni 2018 de voormalige gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum zich verbonden aan de ‘Green Deal Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur ‘. De provincies Groningen en Drenthe hebben vervolgens namens de deelnemende gemeenten gezamenlijk één concessiehouder geselecteerd voor het realiseren en exploiteren van laadpalen.

Wat betekent dit?

In de concessie is opgenomen dat alle kernen met meer dan 1000+ inwoners in ieder geval van 1 openbare laadpaal wordt geplaatst. Verder kunnen openbare laadpalen worden aangevraagd door bewoners met een elektrisch voertuig indien zij geen laadlocatie op eigen terrein kunnen realiseren.

Tot slot heeft de gemeente Westerkwartier de mogelijkheid om zelf tegen een beperkt budget zogeheten strategische openbare laadpalen te plaatsen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatschappelijke voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven te streven naar een gemeentelijk dekkend netwerk van openbare laadpalen en is bereid in iedere kern (dus ook kernen met minder dan 1.000 inwoners) een strategische laadpaal te plaatsen. Midwolde komt dus ook in aanmerking voor een openbare laadpaal.

In overleg met het bestuur is door de gemeente besloten om deze te gaan plaatsen op de parkeerplaats achter restaurant Inkies. We zullen jullie informeren als de laadpaal is geplaatst.

Lees meer over: