Opening kunstcentrum “De Oude School” in Midwolde

De-Oude-School-522x391Op vrijdag 18 april ’s middags om twee uur opent het kunstcentrum “De Oude School” in Midwolde haar deur. Eerder dan gepland, maar daarover later meer.

Een jaar geleden kwam de voormalige gymzaal van de school in Midwolde in particuliere handen.
De huidige eigenaars, Frits Swart en Mey Lie besloten er een ruimte van te makenwaarin kunstenaars hun werk kunnen exposeren en eventueel verkopen.
Het moest een ruimte worden, waarin mensen een plek kunnen krijgen, die zich bezighouden met verschillende kunstuitingen.In eerste instantie werd gedacht aan keramiek, en dan niet alleen schalen en vazen, maar ook aan aardewerken voorwerpen die geen gebruiksvoorwerp zijn, maar die net als schilderijen schoonheid uitstralen.
Een combinatie met glazen voorwerpen lag voor de hand: steen en glas.

En meer:
het moet ook een ruimte worden voor exposities van andere kunstuitingen. Zo komt er een expositie van het werk van Fiep Westendorp die de tekeningen maakte voor de boeken van Annie M.C. Schmidt. (Veel van haar boeken, waaronder zeer zeldzame, zullen aanwezig zijn).

Ook zullen er in de nabije toekomst schilderijen van de Groninger schilders Van “De Ploeg” te zien zijn. Ook weer in combinatie met andere kunstvormen.

Hier naast de complete tekst: [Download niet gevonden] 

“De Oude School” is open:

Vrijdag 18 april opening: 14.00 – 17.00 uur (U bent welkom!)
Zaterdag 19 april: 14.00 uur – 17.00 uur
Zondag 20 april: 14.00 uur – 17.00 uur (1e Paasdag)
Maandag 21 april: 14.00 uur – 17.00 uur (2e Paasdag)
En verder:
Vrijdag en zaterdag van 14.00 uur – 17.00 uur of na afspraak.

Kunstcentrum “De Oude School”
Pasop 2, 9355 TG  Midwolde (bij Leek)
Telefoon: 0594-513565 (Na 17.00 uur)
e-mail : fritsfokke.swart@gmail.com