Opvang vluchtelingen in leegstaand kantoorpand in Midwolde

Beste dorpsgenoten,

Gisteren ben ik benaderd door de gemeente Westerkwartier omdat de gemeente gisterochtend heeft besloten om in het voormalig pand Jager/Dusseldorp in eerste instantie 70 vluchtelingen voor 3 maanden op te vangen.

Hieronder vind je de berichtgeving van de gemeente hierover.
De direct omwonenden hebben gisteren een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de informatie bijeenkomst die de gemeente op korte termijn organiseert. Ik ben daar als voorzitter ook voor uitgenodigd en zal daar ook aanwezig zijn.

Als bestuur staan we positief tegenover dit besluit. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen hierin.

Hartelijke groet van Lilian Steyvers

Hierbij informeren wij u over ons besluit van vandaag om ons kantoorpand aan de Hoofdstraat 101-1 Midwolde (voormalig Jager/Dusseldorp) te gaan inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Wij gaan het pand aanbieden aan de Provinciale Regietafel (PRT) voor tijdelijke gemeentelijke opvang voor de duur van drie maanden. Daarna nemen we het pand twee jaar in gebruik voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne die momenteel nog in Grootegast verblijven. Mocht de opvang van ontheemden uit Oekraïne niet langer nodig zijn, dan kan de locatie mogelijk worden ingezet als zogenaamde tussenvoorziening voor statushouders. In deze brief vertellen we u over ons besluit en nodigen we u uit voor een informatieavond.

 

Waarom is tijdelijke gemeentelijke opvang nodig?

Het zal u niet zijn ontgaan dat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd overvol is. Daarom is de staatssecretaris van Vluchtelingenzaken met spoed op zoek naar 4000 extra opvangplaatsen.

We zijn van mening dat de regio Groningen al genoeg doet als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Daarom hebben we als Groninger gemeenten een bestuursovereenkomst met de staatssecretaris gesloten (‘Groningendeal’). Dat ondanks dit bestuursakkoord nu weer een beroep op de Groninger gemeenten wordt gedaan, wordt mede veroorzaakt doordat andere gemeenten in Nederland minder of zelfs helemaal niets doen op het gebied van vluchtelingenopvang. Wij vinden echter dat humanitaire redenen en solidariteit met de gemeente Westerwolde en het dorp Ter Apel zwaar wegen en willen dan ook gehoor geven aan de oproep. Daarom hebben we vandaag besloten een aanbod aan de PRT te doen in de vorm van tijdelijke noodopvang voor maximaal 70 personen voor de duur van drie maanden.

 

Samen met de 200 plekken in Stadskanaal, 80 in de stad Groningen en 50 in de gemeente Oldambt, realiseren we als regio dan 400 tijdelijke extra opvangplekken. Dit komt overeen met hetgeen de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen en de voorzitter van de Provinciale Regietafel met de staatssecretaris hebben afgesproken.

Tijdelijke gemeentelijke opvang betekent dat de bewoners bij ons verblijven in afwachting van hun volgende stap in het asielproces. We zorgen als gemeente samen met het COA voor dagelijkse begeleiding en activiteiten, uitgifte van maaltijden en dagelijkse benodigdheden, medische zorg en 24/7 beveiliging.

 

Waarom vangen we ontheemden uit Oekraïne op?

Daarnaast zijn wij al geruime tijd op zoek naar vervangende huisvesting voor de 80 ontheemden uit Oekraïne die nu twee jaar in Grootegast wonen op de locatie Museumplein. Wij vangen deze mensen op vanwege onze wettelijke verantwoordelijkheid op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en de Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne (RooO). Het huurcontract voor deze locatie loopt eind juni af. We hebben het afgelopen jaar gezocht naar alternatieve locaties voor deze groep. Tot op heden hebben we niets gevonden en de tijd tot juli is nog maar kort. Ons kantoorpand in Midwolde is geschikt om deze groep te huisvesten en er zijn momenteel geen kwalitatief goede alternatieven beschikbaar. Daarom zetten we dit pand ook in voor de huisvesting van deze groep. Zij verhuizen in mei / juni naar deze locatie. We gaan nu uit van een gebruik voor de duur van twee jaar Oekraïne-opvang. In het tweede jaar evalueren wij de situatie en nemen we een nieuw besluit.

 

Waarom kiezen we voor deze locatie?

Als locatie hebben we gekozen voor ons kantoorpand aan de Hoofdstraat 101-1 Midwolde. Dit pand is eigendom van onze gemeente en staat leeg. Het pand is geschikt om op korte termijn in te richten voor de opvang. De ontbrekende douches kunnen snel buiten het pand worden gerealiseerd, wat ook geldt voor de benodigde wasmachines en drogers. Het buitenterrein is omheind en biedt plek voor parkeren en spelen. Wel zijn in de omgeving van het pand maatregelen nodig om de (verkeers)veiligheid van de bewoners te waarborgen.

 

Hoe kunt u contact opnemen als u vragen heeft?

Heeft u vragen? Mail ons dan gerust op tgo@westerkwartier.nl of bel ons op telefoonnummer 06 14 59 79 59.