Paasvuur 2023

Paasvuur Midwolde

In de afgelopen drie jaar was het niet mogelijk om een paasvuur te organiseren. In 2019 was de droogte en harde wind de spelbreker en daarna kwam Corona.

De gemeente heeft aangegeven dit jaar alleen vergunningen af te geven voor verenigingen die al eerder een paasvuur hebben georganiseerd; nieuwe initiatieven zijn niet meer mogelijk. Het paasvuur is voor veel leden een mooie traditie; echter zijn er ook steeds meer geluiden dat het niet meer verantwoord is gezien de effecten op het milieu.

Nu doet zich het probleem voor dat te veel leden van dit vuurbestuur om diverse persoonlijke redenen niet meer beschikbaar zijn. Voor het bestuur van de dorpsvereniging is het een belangrijke voorwaarde dat er voor de organisatie van het paasvuur voldoende dorpsgenoten beschikbaar zijn met kennis van zaken. Op de nieuwjaarsreceptie hebben we al een oproep gedaan maar er heeft zich niemand gemeld.

Vuurbestuur Paasvuur Midwolde
Vuurbestuur Midwolde

Bijkomend probleem is dat de locatie ook niet beschikbaar is.

We kunnen natuurlijk alleen een vergunning aanvragen als er een geschikte locatie beschikbaar is en er voldoende leden zijn die de schouders er onder zetten.