Gratis aanleg/herstel van houtsingels in Midwolde van start

Help mee ons unieke coulissenlandschap te behouden [bron: Landschapsbeheer Groningen] Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen en/of aan te leggen. Om dit doel te realiseren worden eigenaren gezocht. Het kleinschalige houtsingellandschap in…

Houtsingel-fietstoer Midwolde

In het kader van het houtsingelproject heeft DuurZSaam Actief Midwolde rondleidingen per fiets georganiseerd. Stieneke van der Wal, houtsingelexpert van Het NoorderErf, zal ons rondleiden langs de houtsingels in en rond Midwolde. Uitleg krijgen we over alle aspecten van de singels in ons gebied, zoals geschiedenis, natuurwaarde  en bedreigingen. Data: woensdag 15 juli en donderdag…

Vrijheid 4en5-mei-2020 DVM presentje

Traktatie in vreemde tijd

Vandaag hebben we onze leden van dorpsvereniging Midwolde verrast met een kleine traktatie en enkele hartelijke woorden. Namens het bestuur van de dorpsvereniging en het team van Inkies. Ondanks dat het misschien nu niet altijd zo voelt, geniet toch van je vrijheid. Zorg goed voor jezelf en je naasten!

Bevrijdingsdag 2020 – 75 jaar Vrijheid

Beste dorpsgenoten Ook de viering van Bevrijdingsdag zal dit jaar in een anderhalve-meter sfeer plaats vinden. Dit jaar ook met de speciale viering van 75 jaar Vrijheid.  In het dagelijkse leven is onze bewegingsvrijheid via een intelligente lockdown stevig beperkt maar we leven nog steeds in Vrijheid.  Gelukkig wordt erop allerlei plaatsen nagedacht over de…

Stand van zaken aanvraag Proeftuin Aardgasvrije MOL-dorpen

De MOL-dorpen zijn: Midwolde, Oostwold en LettelbertBegin dit jaar hebben we met vertegenwoordigers van onze buurdorpen, de gemeente en deskundigen op het gebied van energiebesparing meerdere keren om tafel gezeten.  Vanuit dat overleg hebben we op 11 februari jl. met jullie gesproken tijdens één van de “Buurtavonden Toekomstbestendig Energieverbruik” over de mogelijkheid van het indienen…