Prijs Bewust Wonen gewonnen

Tot onze grote verrassing heeft de gemeente Westerkwartier, i.s.m. Woningstichtingen Wierden en Borgen en Wold &Waard, en het Huurdersplatform Westerkwartier ons de prijs Bewust Wonen Westerkwartier toegekend. Op 15 april heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi ons een waardecheque van € 5000,= uitgereikt. Er zijn 40 aanvragen vanuit de gemeente ingediend voor deze prijs maar de aanbiedere vonden onze ideeën het meest aansprekend. De prijs is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid vergroten.
De omschrijving van de gemeente Westerkwartier bij de toekenning van de prijs: “Het idee omvat het stimuleren van de biodiversiteit, het creëren van een bijensnelweg en het uitbreiden van de activiteiten in en rond de dorpstuin. Wij zijn er van overtuigd dat hiermee de leefbaarheid in het dorp een impuls zal krijgen. De verschillende activiteiten zijn gericht op samen bezig zijn, samen doelen bereiken en elkaar ontmoeten. Het is voor alle inwoners van Midwolde mogelijk om er bij betrokken te zijn en er aan deel te nemen”
We zijn natuurlijk heel erg blij met deze erkenning.

De aanvraag is voorbereid door de werkgroep DuurZSaam Actief. Jose de Boer heeft vooraf ook een belangrijke rol vervuld in de herinrichting van de Olle Tuun. Zij gaan de plannen nu verder concretiseren en voor definitieve goedkeuring indienen bij de gemeente. Een van de ideeën is om op de Olle Tuun (de gemeente noemt dat de dorpstuin !) een publiek schaakbord en/of jeu de boules baan aan te leggen. En daarnaast verder te investeren in het uitbouwen van een bijensnelweg en verbeteren van de biodiversiteit door het inzaaien van insectvriendelijke bloemen in tuinen en bermen, het organiseren van snoei- en plantdagen, workshops en markten ed.
Mocht je meer willen weten of aanvullende suggesties hebben neem gerust contact op met Ada Kruiter of een van de bestuursleden.