Project cq onderzoek duurzame energie in Midwolde

In de afgelopen jaarvergaderingen is verschillende keren de vraag gesteld wat de plannen  zijn van het bestuur,  met betrekking tot het duurzaam inzetten van de financiële middelen die in de loop der jaren zijn opgebouwd.

Een belangrijk criterium is dat in ieder geval zoveel mogelijk leden kunnen profiteren van mogelijke investeringen. Wij hebben een project gedefinieerd waarin we laten onderzoeken of de grote daken van boeren en bedrijven in het dorp en de daken van particulieren gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Doel is om de gezamenlijk opgewekte stroom en de voordelen daarvan te verdelen over alle deelnemers.

Dit is geen eenvoudig project. Er moeten veel zaken gedetailleerd in kaart worden gebracht. Het betreft bijvoorbeeld onderzoek naar capaciteit, aantallen en locaties waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden, mogelijkheden voor terug-levering van stroom aan het net, subsidie mogelijkheden, schaalvoordelen die door gezamenlijke inkoop bereikt kunnen worden enzovoort.

We zijn in overleg getreden met een onderzoeksbedrijf dat afgestudeerde werkzoekende academici begeleidt. Uit een pool van kandidaten wordt een adequaat gekwalificeerde onderzoeker benoemd die zich tussen de 6 en 9 maanden voor 4 dagen in de week met dit onderzoek bezig zal houden. De kosten zijn beperkt omdat een dergelijk onderzoeksproject mede vanuit de overheid en de Rijksuniversiteit Groningen gesubsidieerd wordt.

Doel is om een volledig haalbaarheidsonderzoek in de eerste helft van 2013 af te ronden. Het betekent dat we wellicht tijdens de volgende jaarvergadering in Maart 2013 de uitkomst kunnen presenteren. Tussentijds wordt er door ons vinger aan de pols gehouden door middel van tussentijdse rapportages waarover wij u via de notulen of op de Website van de dorpsvereniging zullen berichten.

Mocht u nu al met concrete investeringsplannen voor zonnepanelen bezig zijn, dan is het interessant en zinvol dit te melden bij een van de bestuursleden. Wij kunnen in dit stadium nog niet garanderen dat er een haalbaar project uit voortvloeit. Dat weten we pas na afloop van het onderzoek. Het concrete projectplan dat als resultaat van het onderzoek wordt opgeleverd, zal aan de leden worden voorgelegd omdat het zonder meer het mandaat van het bestuur overstijgt.

We verwachten binnenkort de onderzoeker aan u voor te kunnen stellen en u in de komende maanden regelmatig op de hoogte te brengen van de voortgang van dit project.

Het Bestuur