De dorpsvereniging heeft dit project geopend en zitting genomen in de Klankbordgroep om mee te kunnen spreken over de uitvoering van het project. 

De gemeente Leek is van plan de monumentale laan Nienoordsingel, die de hoofdweg op het landgoed Nienoord vormt, een kwaliteitsimpuls te geven. Zoals een aangepaste, nog beperktere toegangsregeling voor het gemotoriseerde verkeer, verbetering van groeiplaatsen voor de bomen (bermverbreding), vervanging van laanbeplanting, omvorming van asfalt naar klinkers, voorkomen van verzakking en afkalving van slootkanten, nostalgische openbare verlichting, prioritering van recreatief verkeer, etc. Door beter aan te sluiten op de toeristisch recreatieve functie en door de herkenbaarheid als monumentale hoofdlaan meer te benadrukken, is het de bedoeling dat de Nienoordsingel een blijvend visitekaartje van het landgoed wordt. (bron: Regio Groningen Assen) 

Contactpersoon DV Midwolde: Geert Kruiter

Laatste Nienoord mededelingen hieronder, en downloads klik hier:

Meer berichten...