Raadsoverleg over besluit college Begraafplaatsenbeleid 2021-2026

In de afgelopen weken is er nog al wat publiciteit geweest in de lokale pers over het besluit van de gemeente over het begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2021-2026. In de vorige nieuwsbrief berichten we jullie al over dit besluit en het persbericht van de gemeente.

Het persbericht van de gemeente heeft bij meerdere inwoners van met name Leek veel, soms emotionele, reacties opgeroepen. Als bestuur van de dorpsvereniging hebben wij begrip voor deze reacties omdat veel inwoners van Leek en Midwolde ervan uitgingen dat begraafplaats Midwolde de begraafplaats van Leek zou blijven. Het is natuurlijk heel teleurstellend dat Midwolde mogelijk in de toekomst geen plaats meer zal bieden, zeker als er ook al een familielid in Midwolde is begraven.

Leek heeft, ondanks de groei van het aantal inwoners, geen eigen gemeentelijke begraafplaats. En dat is overigens ook een van onze bezwaren in de brief die we in begin dit jaar aan het college hebben gestuurd.

In het raadsoverleg op woensdag 13 oktober heb ik namens het bestuur de gemeenteraad toegesproken en onze bezwaren nogmaals toegelicht ter ondersteuning van het collegebesluit.

Het voorstel van het college leverde in de raad veel discussie op; een discussie die overigens ook recht doet aan het, vaak persoonlijke, belang van het onderwerp.

Zie ook het artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 14 oktober ( link naar artikel ).

Op 2 november a.s. zal de gemeenteraad een definitief standpunt innemen over het voorstel van het college.

Op de website van de gemeente staat alle informatie zoals besproken in het Raadsoverleg 2 op 13-10-2021 ( link naar verslag ) zie bij punt 5 “Begraafplaatsenbeleid 2022 t/m 2026 (pfh Dijkstra)”

Namens het bestuur van dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak, voorzitter.