Reanimatie/AED trainingen Midwolde

Op woensdag 21 februari en dinsdag 13 maart 2018 werden weer ruim 20 leden geïnstrueerd over hoe te handelen bij een ongeval waarbij gereanimeerd moet worden.

De avonden starten met een algemene voorlichting door Hans Spa van “Reden een Leven.nl” en Jantje over reanimatie en het gebruik van de AED aan de hand van de hieronder afgebeelde infographic. Ook werd er even tijd genomen om te praten over enkele situaties in praktijk.

 

Download/print de infographic: Reanimatie/AED stappen

Hierna werden de aanwezigen, leden op herhaling en leden die nog niet eerder een cursus hebben gevolgd, ingedeeld in twee groepen en kon er geoefend worden. En dat viel soms nog niet mee. Maar aan het eind van de avond, na nog even de stabiele zijligging te hebben geoefend, werd aan alle deelnemers meegedeeld dat ze de cursus met goed gevolg hebben doorlopen.

Burgerhulpverlener

Alle deelnemers krijgen een email met daarin daarin gegevens van het behaalde diploma en een link naar de website van HartSlagNu.nl waar je je aan kan melden als burgerhulpverlener.

“HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten. 
Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand.
HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN). Via de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt de oproep uitgestuurd.”

AED’s in Midwolde

In Midwolde hangen twee AED’s. Eén aan de Hoofdstraat 132 en één aan de Pasop 26. Zie voor meer informatie op onze AED-pagina.
De AED aan de Hoofdstraat wordt voorzien van een witte “Sunblock AED buitenkast ombouw“. Omdat deze kast dan beter beschermt is tegen de warmte en UV-straling.