Reanimatie estafette Groningen HartVeilig in Leek

Stichting Groningen HartVeilig
Stichting Groningen Hartveilig
Stichting Groningen HartVeilig

Dorpsvereniging Midwolde is deelnemer aan Groningen HartVeilig.

In de afgelopen jaren zijn een aantal dorpsgenoten getraind om (met behulp van een AED) te reanimeren. In Midwolde hangen twee AED’s: aan Gasterij Inkies aan de Hoofdweg en aan de boerderij van Jose en Wim de Boer aan de Pasop.

Deelnemers aan Groningen HartVeilig kunnen zich aanmelden en krijgen dan ingeval van een noodoproep een sms om snel de eerste reanimatie te kunnen starten.

Reanimatie estafette

Dit jaar wordt op 17 en 18 April 2015 in Leek een reanimatie estafette georganiseerd, die wij onder de aandacht willen brengen van alle dorpsgenoten, deze estafette is zowel voor nieuwe- als voor al gediplomeerde deelnemers. Alle informatie daarover staat in onderstaand bericht.

Op 17 en 18 April 2015 organiseert Stichting Groningen Hartveilig een reanimatie estafette in de gemeente Leek.
De start van de estafette is Vrijdagavond 17 April, Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis te Leek. De voorlichtingsavond start om precies 20.00 uur. Tijdens deze voorlichtingsavond krijgt u uitgebreide informatie over de burgerhulpverlening en de alarmering via de meldkamer van de ambulance.

Zaterdagochtend 18 April wordt in het gemeentehuis de gratis reanimatie/AED-cursus gegeven (heeft u al een cursus gevolgd, dan bent u welkom op de lunch en de 6-minutentraining). De start is precies om 09.00 uur. Zorg dat u een kwartier voor tijd aanwezig bent om het deelnameformulier in te vullen. De start is plenair en vervolgens zal er in meerdere groepen getraind worden.
De lunch is van 12.00-13.00 uur. Tijdens de lunch is er (voor de mensen die dat willen) ook nog ruime gelegenheid om te oefenen.

Vanaf 13.00 uur beginnen de 6-minutentrainingen. Op verschillende locaties in de gemeente Leek ligt een reanimatiepop waarbij ook een instructeur en een LOTUS-slachtoffer aanwezig zijn. De bedoeling van deze training is dat u werkelijk gaat ervaren wat het betekent om binnen 6-minuten ergens in de gemeente Leek een reanimatie op te moeten starten. Deze training bootst voor een groot gedeelte de realiteit na.

Om 14.30 eindigt de estafette weer in het gemeentehuis met de uitreiking van de certificaten en de reanimatiehesjes. Hierbij is, onder het genot van een drankje, ook ruime gelegenheid om na te praten over de ervaringen van de praktijktraining.

De gehele estafette is gratis, inclusief de lunch en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leek.

Wij wensen u twee leerzame dagen toe en begroeten u graag als burgerhulpverlener in de provincie Groningen!

Info:
Vrijdagavond 17 April voorlichtingsavond, aanvang 20.00 uur gemeentehuis.
Adres: Tolberterstraat 66,Leek

Zaterdagochtend 18 April om 09.00 uur de start van de gratis reanimatie/AED-cursus in het gemeentehuis.
Adres: Tolberterstraat 66,Leek
Lunch om 12.00 uur gratis

Vanaf 13.00 uur start van de 6-minutentrainingen op diverse locaties in Leek.
Om 14.30 uur afsluiting en uitreiking certificaten.

Aanmelden kan via deze link

Met vriendelijke groet,

Namens Team Groningen♥HartVeilig

Melanie Hemmen, Bestuurslid Opleidingen,
06-82070581, opleiding@groningenhartveilig.nl, www.groningenhartveilig.nl

Herhalingstraining

Bij voldoende belangstelling zal de Dorpsvereniging dit jaar ook nog een eigen Reanimatiecursus(herhalings)training organiseren.

Ingrid Duiker, bestuurslid & coördinator AED,
Telefoon: 06-42606870

Geplaatst in AED