Stand project HOV-Leek – Realisatiefase

P+R

HOV Leek P+RDe gemeenteraad van Leek heeft op 1 april 2015 ingestemd met het rapport Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) Leek.  Het pakket omvat maatregelen op 19 verschillende locaties in de gemeente Leek, varieërend van het verbeteren van de kwaliteit van de bushaltes tot de aanleg van een nieuwe afrit voor de bus vanaf de A7, vanuit de richting Groningen.

Voor Midwolde is vooral de uitbreiding van de P+R van belang. In fase 1 zal die van 30 naar 100 plaatsen gaan op het reeds bestaande grondoppervlak van de huidige P+R en Pasop zoals op bijgaande schets is te zien.

Overleg

Voor wat betreft de Aansluiting A7, P+R Leek en rotonde Midwolde is ons toegezegd dat wij als dorpsvereniging Midwolde bij de voorbereiding van de realisatie (het maken van een definitief ontwerp)  betrokken zullen worden.

Indien uit de praktijk blijkt dat de behoefte niet zodanig groot is, dat de overige 100 parkeerplaatsen nodig zijn, wordt de aanleg van de overige parkeerplaatsen heroverwogen.

De provincie Groningen zal rond de zomer een besluit nemen over het maatregelenpakket en het beschikbaar stellen van financiele middelen die nodig zijn voor de realisatie van de maatregelen.  De provincie heeft hiertoe al budget gereserveerd. De planning is erop gericht om nog dit jaar een begin te kunnen maken met de realisatie.

Documenten

De gemeente Leek heeft op haar website een pagina aangemaakt met daarop de bestanden(PDF) met alle relevante informatie omtrent de huidige stand van zaken rond dit project. Zie https://leek.nl/actueel/projecten/verbeteren-busverbindingen.html.