Stand van zaken Dusseldorp (Jager)

Bij de vorige jaarvergadering konden we berichten dat er gesprekken gaande waren tussen de directie van het bedrijf, de provincie, gemeente Leek en vertegenwoordigers van de omwonenden en van de omliggende bedrijven. Het doel was toen nog om na te gaan of het bedrijf zodanige maatregelen kon en wilde treffen dat het overlast probleem daarmee opgelost zou zijn.

Bedrijven op het bedrijventerrein door de jaren heen

Hieronder de stand van zaken per 10 februari 2014.

[Download niet gevonden] [Download niet gevonden]