Standpunt over beleidsplan Begraafplaatsen Westerkwartier

In de vorige nieuwsbrief hebben wij leden de mogelijkheid geboden het bestuur te informeren over hun visie op het begraafplaatsen van de gemeente Westerkwartier. Het ging het bestuur vooral om de optie in de gemeentelijke notitie over uitbreiding van de capaciteit van de begraafplaats in Midwolde. Daar zijn we op tegen. Inwoners van de gemeente zijn ook via de website en oproepen in de regionale pers door de gemeente opgeroepen om hun standpunt kenbaar te maken.

Op onze mailing hebben 12 inwoners van Midwolde gereageerd waarbij de meeste aangaven het eens te zijn met het standpunt van het bestuur tegen een uitbreiding. Het bestuur kan natuurlijk niet namens alle leden een standpunt kenbaar maken maar de reacties heeft ons wel gesteund in onze visie.

Op 28 januari hebben wij per brief ons standpunt bij de gemeente Westerkwartier kenbaar gemaakt. Hieronder de brief en de bijlagen: