Categorieën
Algemeen Energietransitie

Start Transitievisie Warmte Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze week heeft de startbijeenkomst Transitievisie Warmte plaats gevonden met vertegenwoordigers van dorpsverenigingen, belangenverenigingen, energie coöperaties e.d.

In deze startbijeenkomst heeft de gemeente geschetst welke stappen zij gaat zetten om tot deze visie en uitvoeringsplannen te komen. Voor de details verwijzen we naar bijgaande stukken: persbericht, presentatie en informatiekrant. Bent u geïnteresseerd naar de stukken van deze bijeenkomst stuur dan een verzoek aan warmtevisie@westerkwartier.nl.

De gemeente gaat dialoogavonden organiseren om met inwoners in gesprek te gaan over dit transitieplan. Op 15 juni zal er een dialoogavond plaats vinden waarvoor de inwoners van Midwolde, Lettelbert en Oostwold worden uitgenodigd. Tevens is er een enquête uitgezet,; daarover kun je meer informatie vinden via www.westerkwartier.nl/warmtetransitie.

Zie voor meer informatie het persbericht van de gemeente. Meer weten over wat Transitie Warmte is, open deze “Informatiekrant TvW(PDF)” van de Gemeente Westerkwartier.

Midwolde heeft, samen met Lettelbert en Oostwold (MOL-dorpen) via de gemeente al vorig jaar een aanvraag gedaan om als Proeftuin een rijksbijdrage te krijgen ter ondersteuning van huiseigenaren die energie willen besparen en, mogelijk, uiteindelijk aardgasvrij willen worden. Deze aanvraag is helaas door het ministerie afgewezen. We hebben dus al voorwerk gedaan en kunnen mogelijk voortborduren op dit plan. Op dit moment zijn we met de drie dorpen aan het onderzoeken hoe haalbaar het is om vanuit de gemeente een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze proeftuin is door de gemeente in haar stappenplan opgenomen.