Transport tarra-aarde in de ochtend aan banden

Sinds enige jaren worden landbouwgronden in Midwolde, Oostwold en Tolbert opgehoogd met tarra-aarde van de suikerfabriek. Tarra-aarde is modder dat aan de suikerbieten blijft plakken bij de oogst en er in de fabriek wordt afgespoeld. Deze vruchtbare grond wordt door de boeren gebruikt om percelen te verbeteren. Maar er kleeft ook een nadeel aan; het wordt door de grootst mogelijke vrachtwagens in de herfst en winter aangevoerd en deze delen ’s morgens in het donker de smalle wegen met schoolgaande fietsers.taratransport

Naar aanleiding van een stukje van wethouder Plandsoen in de Midweek dat hij het belangrijk vindt dat kinderen veilig op de fiets naar school moeten, heb ik het nog maar eens aangekaart.  Hierop is positief gereageerd. Zie hieronder onze correspondentie.

Geachte heer Plandsoen,

Uw stukje in de Midweek van gisteren over het belang van een kindvriendelijke en veilige route naar school was mij uit het hart gegrepen.

In het buitengebied valt verkeersveiligheid niet altijd mee. Op veel provinciale wegen delen de schoolgaande fietsers de weg met het drukke spitsverkeer. Daar valt niet veel aan te doen. Als ouder neem je je verantwoordelijkheid door ze in ieder geval met een goeie fiets en verlichting de weg op te sturen.

In Leek is er sinds 3 jaar een gevaarlijke situatie bijgekomen; de transporten van tarra-aarde van de suikerfabriek naar weilanden rond Mensumaweg, Traansterweg, Noorderweg en Pasop. Via deze wegen fietsen scholieren uit Leek/Tolbert naar AOC Terra en ondermeer onze kinderen naar de Borgen.

Het transport van tarra-aarde gebeurt met de grootste vrachtwagens die nog op het wegennet zijn toegestaan en vindt plaats in de herfst als het om half 8 ’s morgens nog donker is en vaak rotweer. Een klein stuurfoutje van een kind op het moment dat zo’n monstertruck hem met 60 km/u op 1 meter afstand naast hem inhaalt, is fataal. De frequentie van dit transport is zo hoog dat een fietser er meestal 2 tegenkomt.

Het is vermijdbaar omdat de gemeente dit vergunt. Een voorwaarde dat het transport niet tijdens de ochtendspits mag plaatsvinden is m.i. een eenvoudige oplossing.

Afgelopen jaar heeft dhr. Theo Vlaming dit met de transporteur afgesproken. Uit ervaring van mijn kinderen met wisselend succes.

Aangemoedigd door uw stukje wil ik dit graag hierbij nog eens bij het college onder de aandacht brengen.

Met vriendelijke groet,

Jan Gietema

gemeente-leekGeachte Jan Gietema,

 De strekking van mijn column was dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid op de wegen waar we allemaal gebruik van maken. U als ouders (inderdaad een goede fiets en goede verlichting), andere weggebruikers, en wij als overheid. Dus besteedt de gemeente zorg aan veilige fietsroute voor schoolgaande kinderen. Zo proberen we bepaalde routes fysiek aan te pakken, maar zorgen ook voor extra toezicht op het gebruik door de automobilist. In uw omgeving is op verzoek van de gemeente de politie geregeld actief met snelheidscontroles, gebruik van fietsverlichting etc.

We hebben ons inderdaad ook gebogen over het transport van gronden vanaf de vloeivelden van de Suikerunie uit Hoogkerk naar de omgeving van Midwolde en Oostwold. Al enige jaren wordt gereden met deze tarra om percelen op te hogen ter verbetering van de kwaliteit van de gronden. Dit transport zal voor de komende jaren nog aanhouden.  Daarom hebben we met de firma Pikkert uit Hoogkerk die het transport verzorgt, duidelijke afspraken gemaakt om pas na 8.30 uur met de vrachtwagens te rijden. De chauffeurs zelf hebben instructies van de organisatie gehad over de wijze waarop er gereden moet worden zoals de gewenste rijrichting van de transporten, de snelheid, omgaan met fietsers, etc.

Mocht u ondanks deze aanpak constateren dat chauffeurs zich niet aan deze afspraken houden, dan kan zondermeer contact worden gezocht met de gemeente (de heer Bosma van de afdeling Openbare Werken) die op zijn  beurt in contact treedt met de transporteur.

Ik hoop dat ik u met deze mail wat meer achtergrond over onze zorg over de veiligheid van schoolgaande fietsers heb kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Ben Plandsoen

wethouder gemeente Leek