Categorieën
Activiteiten DuurZSaam Actief

Uitnodiging vervolg “Midwolde Zoemt”

Als vervolg op de avonden over “Midwolde Zoemt” die in het voorjaar hebben plaatsgevonden bij Gasterij Inkies en bij Anne Vogt (zie bijv: link en link), is er op dinsdag 1 oktober weer een avond over “Midwolde Zoemt”.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Proeftuin Midwolde
  • Presentatie Bijenapp
  • Plan Inrichting d’olle tuun
  • Onderhoud

Gegevens over de avond:

  • Datum en tijd: dinsdag 1 oktober 2019, aanvang 20.00 uur
  • Locatie: bij Anne Vogt, Hoofdstraat 135, 9355TE Midwolde

U heeft allemaal in mei een zakje bloemenzaad en een plantje kunnen ophalen, dit n.a.v. de cheque die DuursZaam Actief van de Rabobank heeft gekregen.
Een vraag: wil iedereen een foto sturen naar Anne Vogt van de bloeiende bloemen en/of plantjes voor bijen?  Dan kan er een collage van gemaakt worden. De foto kan gestuurd worden naar: a.vogt@kpnplanet.nl

De avond is georganiseerd door DuursZaam Actief /de Dorpsvereniging Midwolde i.s.m. de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), Collectief Groningen West (CGW) en Landschapsbeheer Groningen