Uitnodiging vervolg “Midwolde Zoemt”

Als vervolg op de avonden over “Midwolde Zoemt” die in het voorjaar hebben plaatsgevonden bij Gasterij Inkies en bij Anne Vogt (zie bijv: link en link), is er op dinsdag 1 oktober weer een avond over “Midwolde Zoemt”.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Proeftuin Midwolde
  • Presentatie Bijenapp
  • Plan Inrichting d’olle tuun
  • Onderhoud

Gegevens over de avond:

  • Datum en tijd: dinsdag 1 oktober 2019, aanvang 20.00 uur
  • Locatie: bij Anne Vogt, Hoofdstraat 135, 9355TE Midwolde

U heeft allemaal in mei een zakje bloemenzaad en een plantje kunnen ophalen, dit n.a.v. de cheque die DuursZaam Actief van de Rabobank heeft gekregen.
Een vraag: wil iedereen een foto sturen naar Anne Vogt van de bloeiende bloemen en/of plantjes voor bijen?  Dan kan er een collage van gemaakt worden. De foto kan gestuurd worden naar: a.vogt@kpnplanet.nl

De avond is georganiseerd door DuursZaam Actief /de Dorpsvereniging Midwolde i.s.m. de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), Collectief Groningen West (CGW) en Landschapsbeheer Groningen