Update aanvraag rijksbijdrage aardgasvrije wijken en dorpen

In de nieuwsbrief van 29 april jl. hebben we jullie geïnformeerd over aanvraag die de gemeente, mede namens de drie dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert, heeft verzonden aan het ministerie van binnenlandse zaken.

Jullie hebben toen ook de samenvatting(link) van onze bewonersavond ontvangen.

Hierbij stellen we jullie ook de definitieve tekst van de aanvraag ter beschikking.
Aanvraag-PAW-Westerkwartier-2020-04-16-definitief.pdf (1059 downloads )

We zijn nog steeds in afwachting van een reactie van het ministerie. We hopen dat dit bericht snel na de zomer zal komen en dat dan zal blijken dat we natuurlijk in aanmerking komen voor en stevige rijksbijdrage om onze huizen energiezuiniger te maken en voor te bereiden op aardgasvrij wonen.

Namens het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak, roelof.kraak@midwolde.info