Update Doorfietsroute Leek – Groningen

Wat is een doorfietsroute ?

Een doorfietsroute is een extra breed fietspad om gemakkelijk van Leek naar Groningen te kunnen fietsen. De Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert maakt deel uit van deze route.

Klankbordgroep

De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier hebben een klankbordgroep opgericht. Deze groep bestaat uit gebruikers en aanwonenden van het fietspad. Zij gaan samen met de provincie en gemeente meedenken over de inrichting van de doorfietsroute. In dit geval betreft het de aanwonenden van de Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert en beide dorpsverenigingen. Keurig, gelijkelijk verdeeld.

Ontwerp

Deze groep is 2x bijeen gekomen in oktober 2021 en begin november 2021.

De 1e avond is er input opgehaald voor de weginrichting.

Bij de Hoofdstraat is geen ruimte voor een vrijliggend fietspad. Daarom is creativiteit nodig bij de inrichting van de weg.

Belangrijke issues vanuit de klankbordgroep zijn de veiligheid en de snelheid zodat het goed verkeren blijft in Midwolde en natuurlijk ook in Lettelbert.

Van de ingebrachte input heeft de provincie een ontwerp gemaakt. Daarbij is ook rekening gehouden met het beeldkwaliteitsplan. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd mede omdat er een taakstellend budget.

De 2e avond is het voorlopige schetsontwerp gepresenteerd. Er waren nog wat open eindjes. Wel was de indruk dat geluisterd is naar de inbreng van de klankbordgroep. En dat dit voor zover mogelijk, is meegenomen is in het 1e ontwerp.

Vervolgproces

De komende maanden gaan de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier het ontwerp nader detailleren. Dat houdt in, dat op basis van onderzoeken, keuze voor materialen en de financiële haalbaarheid, het ontwerp wordt geoptimaliseerd. De uitkomsten worden gedeeld met de klankbordgroep.

Het duurt zeker enige tijd voordat de provincie en gemeente hun uitgewerkte plannen met de inwoners kunnen delen. De inschatting is dat op z’n vroegst is in het 1e kwartaal van 2022. Hoe en op welke wijze dit uitgewerkte ontwerp met de bewoners wordt gedeeld, is afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen.

Namens de dorpsverenging Midwolde,

Klankbordgroep – Doorfietsroute Leek – Groningen

Lees alle berichten op de projectpagina.