Update vacatures bestuur en een nieuwe vraag

p_vacature_ManVrouw

In de vorige nieuwsbrief stonden 3 vacatures voor bestuursleden. We houden je graag op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Het goede nieuws is dat we (waarschijnlijk) 2 vacatures hebben ingevuld. Het betreft de vervanging van Erik, dus de vacature contentbeheer. En de vacature algemeen bestuurslid met de focus op het coördineren van activiteiten. Wanneer alles is geregeld en duidelijk is voor iedereen delen we graag de namen van deze dorpsgenoten.

Dat betekent wel dat we nog zoeken naar een nieuwe secretaris.

Onze huidige secretaris, Roelof Kraak, stopt per 1 augustus met zijn taken in het bestuur. We herhalen daarom onze oproep met dezelfde tekst als in de vorige nieuwsbrief.

Wanneer je wel geïnteresseerd bent in een deel van de taken of je hebt vragen horen we het ook graag!

Vacature secretaris

Op de laatste ALV is Roelof Kraak herbenoemd als secretaris. Helaas heeft Roelof nu kenbaar gemaakt dat hij, in verband met zijn gezondheid, zijn werkzaamheden als secretaris van het bestuur op korte termijn wil beëindigen. Roelof is ruim 5 jaar bestuurslid geweest, waarvan drie jaar als voorzitter en de laatste twee jaar als secretaris. Hij blijft zeker betrokken en zal mogelijk ook ondersteunende taken blijven verrichten voor de dorpsvereniging, maar het verrichten van de bestuurstaken wil hij graag overdragen.

Dat betekent dat wij op korte termijn een nieuw bestuurslid zoeken in de rol van secretaris. De secretaris is vooral verantwoordelijk voor de voorbereiding, agendering en verslaglegging van bestuursvergaderingen. Daarnaast beheert de secretaris de archivering van belangrijke documenten en correspondentie. Net als de andere bestuursleden draagt hij/zij zorg voor communicatie met leden en levert teksten aan voor nieuwsbrief, onze website, Facebook, en Instagram. Ook het contact met externe organisaties als o.a. gemeente, provincie, subsidieverstrekkers, Vereniging Groninger Dorpen is een taak die onderling in het bestuur wordt verdeeld. Dit alles natuurlijk samen met en in nauw overleg met de overige bestuursleden.

We hopen dat er op korte termijn een dorpsgenoot is die Roelof in deze rol kan vervangen; mocht je meer informatie over deze bestuursfunctie willen neem dan contact op met Lilian (06-30401805) of met één van de andere bestuursleden.

Subsidies

Onze nieuwe vraag gaat over het uitzoeken van subsidie mogelijkheden voor onderhoud én verduurzaming van het Theehuis. Anne heeft tijdens de ALV uitgelegd dat we voor vele subsidies niet in aanmerking komen. Op korte termijn horen we of we wel in aanmerking komen voor de GRRG subsidie. Daarnaast kunnen we een aanvraag doen voor de dumova subsidie.

We zoeken iemand die, in eerste instantie, zich verdiept in deze twee subsidies en daarna andere subsidie mogelijkheden onderzoekt.

Wanneer je interesse hebt of vragen kun je contact opnemen met Lilian (06-30401805) of met één van de andere bestuursleden.