Vacature in bestuur

vrijwilligers-gezocht

Al geruime tijd is de vacature van secretaris in het bestuur niet ingevuld. Op dit moment vervult Roelof zowel de rol van voorzitter als secretaris. Formeel gezien moet het dagelijks bestuur bestaan uit drie functies; penningmeester, secretaris en voorzitter. 

We willen graag opnieuw een oproep doen voor belangstellenden voor een functie in het bestuur. Dat kan in de rol van secretaris maar een andere taakverdeling is ook bespreekbaar.

We verdelen de klussen op basis van specifieke kennis en ervaring en natuurlijk vooral ook persoonlijke belangstelling en betrokkenheid bij een onderwerp. Wil je meer weten over de mogelijkheid om jouw betrokkenheid bij ons mooie dorp om te zetten in een leuke vrijwilligersrol, bel gerust met een van de bestuursleden. Een paar keer meedraaien in het bestuur kan ook altijd.