Verslag Bijeenkomst Aanleg Glasvezel door Coöperatie WesterGlas

In de nieuwsbrief van 28 april jl. hebben we jullie geïnformeerd over een voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door Dorpsbelangen Lettelbert, over de aanleg van een glasvezelnetwerk door Coöperatie WesterGlas.  Omdat dit netwerk mogelijk voor een deel van de bewoners van Midwolde ook mogelijkheden biedt, hadden wij afgesproken met Dorpsbelangen Lettelbert dat mensen uit Midwolde ook van harte welkom waren.

Dinsdagavond 7 mei vond de voorlichtingsavond in het dorpshuis van Lettelbert, plaats. Er waren ook een aantal belangstellenden uit Midwolde aanwezig. De presentatie werd verzorgd door Jan Hut, voorzitter van de Coöperatie WesterGlas.

De coöperatie WesterGlas, die ontstaan is als burger initiatief, zet zich in om via een coöperatief model zonder winstoogmerk zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen om zo een betaalbare breedband-voorziening voor inwoners van het Westerkwartier te realiseren. Zij richten zich daarbij met name op bewoners in het buitengebied die niet op een betaalbare manier op een kabel van b.v. Ziggo of KPN kunnen worden aangesloten. Het aanbod zal, ook qua prijs, marktconform zijn en vergelijkbaar met het aanbod van o.a. Ziggo.

Deze coöperatie streeft ernaar om eind dit jaar te starten met fase 1 van dit project. In deze fase valt ook het deel van Lettelbert en Midwolde ten zuiden van de A7.

Realisatie is afhankelijk van voldoende deelnemers zodat een netwerk ook exploitabel kan worden aangelegd. Indien er ook voldoende belangstelling is vanuit het gebied ten noorden van de A7 zal Westerglas mogelijk ook nader onderzoeken of aansluiting ook daar mogelijk is. Op dit moment zijn er diverse voorbereidingen getroffen in de ontwikkeling van dit project en is de gemeente Westerkwartier al betrokken. De coöperatie Westerglas maakt gebruik van Stichting Kabelnetwerk Veendam; zij leveren het feitelijke signaal voor het glasvezel netwerk.

In de komende weken zal Coöperatie WesterGlas een informatiepakket bezorgen op de huisadressen die in fase 1 vallen.

Op de site van Westerglas, www.westerglas.nl/  staan de plannen en uitgangspunten uitvoerig geschetst en is vermeld op welke wijze men kan deelnemen aan dit project en kun je je abonneren op de nieuwsbrief .

De dorpsvereniging Midwolde wil graag een platform zijn om dit soort initiatieven te ondersteunen. De provincie Groningen heeft met het project “Snel Internet Groningen” ook dergelijke plannen in gang gezet waarbij de prioriteit vooralsnog is gelegd bij het aardbevingsgebied. Voor de inwoners van Midwolde die geen mogelijkheid hebben voor een betaalbare aansluiting op een bestaand kabelnetwerk, is het Westerglas initiatief misschien een goede mogelijkheid om een breedbandige verbinding met het Internet te krijgen.

Roelof Kraak