Verslag van de Natuur en Vogel expeditie in en rond Midwolde

Verslag van de Natuur en Vogel expeditie in en rond Midwolde

29 april 2015

Een avond op pad met Rene Oosterhuis en je kijkt heel anders naar je directie woonomgeving.

Om 19.00 uur verzamelt een grote groep natuur en vogelliefhebbers zich bij Gasterij Inkies. Onder begeleiding van natuurkenner Rene Oosterhuis gaan we op de fiets Landgoed Nienoord verkennen.

IMG_1878

 

De eerste stop is in het Verboden Bos, waar we hoge bomen en lage begroeiing met veel oud hout aantreffen. Dat is fijn voor allerlei vogelsoorten, ter bescherming en vanwege voeding (vliegjes etc.).

We stappen weer op de fiets,
via de Burchtlaan komen uit op het fietspad Nienoord. Vlak voor de uitgang stappen we weer af. Rene wijst ons op een nest van de bosuil en vertelt dat er op dit moment een andere vogel in broed. In de zomer zit de bosuil er te zonnen. De bosuil broedt in holle gaten van een boom. Ietsjes verder in het bos zien we meerdere nesten hoog in de bomen, het is een reigerkolonie.

bosuil

Nog zo een bijzonder vogeltje is de ijsvogel. Je ziet hem weinig, hij is erg snel. Het is een opvallende verschijning door zijn heldere blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe vogel. Het is een typische viseter. De nesten zijn te vinden aan de waterkant, soms in een omgevallen boom. De ijsvogel is af en toe te zien in het haventje en langs het water bij Nienoord.

ijsvogel

 

We vervolgen onze weg door de uitgang van Nienoord en gaan naar links de Schilhoek op (de haven aan de rechterhand) die over gaat in het fietspad Leekstermeer. Even na het witte bruggetje houden we de volgende stop. Ook hier weer interessante vogelgeluiden. Hier vooral vogels die beschutting nodig hebben van het bos en de ruimte van het open land.

Verderop richting Lettelbert staan we stil bij een bos, waar de bomen in het water staan. Een uniek stukje natuur wordt ons verteld. Aan de waterkant zien we vogels in het riet: de rietpieper, karekiet, blauwborst en rietgors. Bij zonsopgang verzorgen deze vogels een geweldig mooi concert. Zeer de moeite waard horen we van Rene.

Aan de andere kant van dit bos ligt weidelandschap. Door de aanleg van de Onlanden is de biotoop veranderd. Dit betekent dat de weidevogels zijn verdwenen. We zien nu vooral veel ganzen in deze weilanden. We fietsen door en koersen richting Gasterij Inkies, waar de koffie/thee met appelgebak op ons wacht.

Wanneer we zijn opgewarmd volgt een lezing van Rene over vogels in de tuin begeleidt door prachtige foto’s. Rene laat ons tuinen zien die wel en niet aantrekkelijk zijn voor vogels. Vogels vinden het plezierig als er veel groen in de tuin aanwezig is; bomen, struiken, klimop etc. De meidoorn bijvoorbeeld biedt voor verschillende vogeltjes bescherming. Vogels houden van een omgeving waar het veilig is om te nestelen en waar voldoende voedsel is te vinden.

Het fabeltje dat je vogels in de zomer niet mag voeren wordt door Rene uit de wereld geholpen. Vogels voeren hun jongen niet met de zaden die wij ze geven maar met insecten (in de zomer geen pindas en pindakaas vanwege schimmelvorming, dat dan weer niet!). Doordat wij ze voeden houden de vogels voldoende energie over om hun jongen groot te brengen.

Tot slot. Wat hebben we o.a. geleerd;

  1. in onze directe omgeving leven veel (bijzondere) vogels
  2. dat we vogels ook in de zomer mogen voeren
  3. een steenuilkast waarschijnlijk in ons gebied niet door een steenuil wordt bewoond.

We kijken terug op een inspirerende en leerzame avond waarvoor we onze gids Rene en Anne voor de organisatie van deze avond hartelijk bedanken. Dit vraagt om een vervolg.