Categorieën
.Project Internetsnelheid

Voorlichtingsbijeenkomst over Aanleg Glasvezel

De coöperatie WesterGlas, die ontstaan is als burger initiatief, zet zich in om via een coöperatief model zonder winstoogmerk zelf een glasvezel netwerk aan te leggen om zo een betaalbare breedband-voorziening voor inwoners van het Westerkwartier te realiseren. Iedereen kan meedoen met Westerglas door lid te worden.

Voor de inwoners van Midwolde, en dan vooral voor de inwoners ten zuiden van de A7, is het Westerglas initiatief misschien een goede mogelijkheid om een breedbandige verbinding met het Internet te krijgen.

Meer informatie over Westerglas is te vinden op hun website. Ook is er op dinsdag 7 mei om 20:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de aanleg van glasvezel. De bijeenkomst, die georganiseerd wordt door Dorpsbelangen Lettelbert, vindt plaats in het dorpshuis van Lettelbert (Hoofdstraat 190).

We hebben overleg gehad met het bestuur van Dorpsbelangen Lettelbert en onze leden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Als Dorpsvereniging Midwolde hebben wij op dit moment geen plannen om een dergelijke voorlichtingsavond te organiseren.