Voortgang energie-inspiratie avond


Beste dorpsbewoners
,

Na de succesvolle klimaatavond dit voorjaar, met veel enthousiaste deelnemers, zetten wij de lijn van het Klimaatakkoord van Parijs voort door concrete maatregelen te organiseren!
Inmiddels zijn 4 zakelijke Midwoldenaren door Noordelijk Lokaal Duurzaam benaderd en/of bezocht voor de levering van groene energie.
7 particulieren die zich hebben opgegeven voor energiescans zijn in contact gebracht met het Energieloket, waarna een adviseur hen bezoekt voor een concreet actieplan op maat. Indien je nog een energiescan wilt laten maken; het kan nog! Maak een afspraak via tel: 058-3020022 of mail naar service@slimwonenmetenergie.nl. Heeft u vragen kijk op de website www.slimwonenmetenergie.nl/isolatieveiling. Hier staat ook informatie over gezamenlijke inkoop van isolatie
Inmiddels hebben wij alweer een nieuw zonnedak gespot. Dit keer bij de familie Smits aan de Hoofdstraat 154 in Midwolde. Dit brengt het totaal aantal zonnedaken in Midwolde op 17 met een geschatte jaarlijkse opbrengst van 96.000 Wattpiek;)
Er is in mei een energiegroep opgericht die de haalbaarheid en een geschikte locatie gaat onderzoeken voor:
  1. Een of meer collectieve EAZ- miniwindmolens. De omgevingsstudie daarvoor is binnen.
  2. Een of meer collectieve Zonnedaken. Met ondersteuning van de Groninger Energie Koepel vindt er een inventarisatie van geschikte daken in Midwolde plaats.
Na de zomer
Onze werkgroep DuurZSaam Actief organiseert in oktober een Lichtbelevingsavond waarin verschillende aspecten zoals prijs, kleur, en opbrengst van led worden belicht. De ervaring leert dat er al snel 15% op energie bespaard kan worden. De voorbereidingen zijn in volle gang en de aankondiging met meer info volgt binnenkort.
Oproep!
In het kader van de verkenning van een collectieve aanvraag voor ‘asbest eraf zon erop’ roepen wij belangstellenden op zich aan te melden.
Gezamenlijke inkoop van asbestverwijdering, isolatie en zonnepanelen met de buren levert fikse kortingen op. Hoe meer mensen meedoen hoe meer korting het oplevert!
In de loop van 2018 organiseren we een Informatieavond over warmtepompen en opslag en een excursie naar Ameland.
Kortom Midwolde zit vol met energie! Wil je meedoen of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met een van ons of via de mail van  een van ons; adakruiter@msn.com
Werkgroep DuurZSaam Actief
Mieke, Lia, Alina, Trijnie, Anne en Ada