Voortgang onderhoud Theehuis

We zijn in de afgelopen maanden door gegaan met de voorbereidingen van de plannen die we in maart met de leden in de ALV hebben besproken. De onderhoudscommissie is in deze periode meerdere keren bij elkaar geweest om zaken goed door te spreken en op een rij te krijgen.

Tijdens deze voorbereiding heeft de onderhoudscommissie een aantal inspecties gedaan ter voorbereiding van aanvragen voor vergunningen en het maken van een bestek voor het opvragen van offertes voor de aanpak van het dak van de bovenwoning. We hebben afgesproken dat we twee bouwbedrijven vragen om, op basis van een bestek, een offerte in te dienen. Het is van belang dat dit dak dit jaar nog zal worden aangepakt, omdat anders de toegekende subsidie komt te vervallen.

Bij de inspecties hebben we echter een aantal vervelende constateringen gedaan. Deze constateringen waren nog niet opgenomen in het meerjaren-onderhoudsplan.

We hebben ontdekt dat er hier en daar sprake is achterstallig onderhoud zoals o.a. een slechte conditie van enkele dakranden. Deze dakranden zijn inmiddels hersteld en de schilder is ingeschakeld om het schilderwerk aan te pakken.

Ook hebben zich recent lekkages voorgedaan. Het lijkt erop dat de wijze van montage van de kunststofkozijnen in de bovenwoning en scheuren in de buitenmuur van de bovenwoning vermoedelijk de oorzaak zijn van deze lekkages. We hebben hierover contact met de betreffende aannemer. Na de zomer zullen we, op basis van de uitkomsten, met voorstellen komen voor een aanpak van deze bouwkundige problemen.
Kortom, toch een tegenvaller met de nodige gevolgen voor de voortgang en kosten van onze mooie plannen. We houden jullie op de hoogte.

 

Update onderhoudscommissie

Op 6 april heeft Hans de Bruin in een vergadering van de onderhoudscommissie kenbaar gemaakt dat hij per direct gaat stoppen met zijn werkzaamheden in het Theehuis. Dit kwam voor ons als een verrassing; Hans heeft vele jaren het onderhoud voor zijn rekening genomen. We respecteren zijn beslissing en hebben hem bedankt voor zijn inzet. De volgende mensen zitten in de onderhoudscommissie: Anne Vogt, Eise de Vries en Ake Ploeg.
Geregeld wordt advies ingewonnen bij derden zoals bijvoorbeeld het Erfgoedloket,  gemeentelijke en provinciale deskundigen of bouwbedrijven.

Namens het bestuur, Roelof Kraak en Lilian Steyvers