Wie wil zich inzetten voor het dorp?

vrijwilligers-gezocht

Het is op het moment dat ik dit stukje schrijf warm zomerweer; een beetje Indian Summer. Maar de zomervakanties is achter de rug, de schoorsteenveger is alweer geweest, de herfst komt eraan en zelfs de pepernoten liggen alweer bij de HEMA in het schap.

Zo langzamerhand zijn we gewend aan de aanwezigheid van Covid en proberen we ons aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

De dorpsvereniging heeft in de laatste 1,5 jaar niet veel kunnen organiseren. We hebben wel geprobeerd om de contacten te onderhouden door regelmatige nieuwsbrieven te versturen en twee keer een presentje bij de leden thuisgebracht.  In de zomermaanden zijn er weer een paar kleinschalige activiteiten geweest.

Zo langzamerhand gaan we ons gelukkig voorbereiden op een fase waarin we weer met een grotere groep samen iets kunnen ondernemen. In het bestuur is al nagedacht over het organiseren van een feestavond. Afgelopen week is er in de pers veel aandacht besteedt aan persconferentie van de overheid.

We verheugen ons weer op vele zinvolle en gezellige activiteiten.  Voor het organiseren daarvan zijn we echter wel menskracht nodig; in de zin van bestuurlijke ondersteuning maar ook leden die gewoon het initiatief nemen om iets te organiseren.

vrijwilligers-gezocht

In het afgelopen jaar hebben we jullie al eerder gevraagd om ondersteuning bij de vele kleine en minder kleine taken die gedaan moeten worden. We willen nogmaals een dringend beroep op jullie doen om als vrijwilliger bij te dragen aan de dorpsgemeenschap.

Omdat zowel Erik Zoethout als Petra de Bruin hebben aangegeven dat ze hun werkzaamheden voor de dorpsvereniging gaan beëindigen hebben we, binnen het bestuur, op korte termijn ondersteuning nodig voor de volgende taken/ rollen:

  • secretaris
  • beheer nieuwsbrief
  • beheer website
  • coördinatie activiteiten
  • ledenadministratie
  • ondersteunen bij diverse projecten

    Zie onderaan voor voorbeelden!

Taken en rollen kunnen gecombineerd worden; de verdeling van alle werkzaamheden kan in onderling overleg bepaald worden.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan bij Roelof of één van de andere bestuursleden voor meer informatie.

We zullen, naast deze dringende oproep, ook opnieuw dorpsbewoners gericht gaan benaderen met de vraag of ze voor één van de genoemde taken willen bijdragen..

Siska, Petra, Anne en Roelof (06-46280378)