Excursie “Wind Warmte Tour” naar Hoogezand op 10 maart 2018

Excursie “Wind en Warmte Tour” naar Hoogezand  op  zaterdag 10 maart 2018. 

Precies een jaar na de succesvolle klimaatavond op 14 maart 2017 in Gasterij Inkies, is er goednieuws!

Midwolde gaat zelf opgewekte wind en zon delen! We hebben een molenaar en mogelijk een dakeigenaar bereid gevonden een EAZ-windmolen en zonnepanelen te plaatsen. De aanvraag gaat deze week de deur uit en de verwachting is dat we de plaatsing van de dorpsmolen en het zonnedak nog dit najaar feestelijk kunnen vieren.

“Wind en Warmte Tour”

Ochtend excursie : om 10.00 uur starten we de excursie met een opwarmertje tijdens de pitstop bij de firma ‘Anders Verwarmen’ in Hoogezand (https://www.anders-verwarmen.nl)

Dit bedrijf is gespecialiseerd in diverse soorten warmtepompen, collectoren en andere alternatieven zoals de aardwarmtekorf om ‘van het gas af’ te komen. We krijgen een presentatie en in de showroom worden de installaties toegelicht.

Na de lunch rijdt de bus door naar de Windmolenfabriek in Hoogezand.

Middag excursie: tijdens een boeiende excursie in de EAZ-windmolenfabriek (https://www.eazwind.com/) die start om 13.00 uur, ervaart u stap voor stap, hoe onze Midwolder dorpsmolen wordt gemaakt. De jongens en meisjes van EAZ-wind leiden ons rond en beantwoorden alle vragen.

Na afloop gaan we heel wat wijzer de bus weer in in en zijn we rond half drie weer thuis in Midwolde. In de bus vertelt de reisleider het boeiende verhaal van de totstandkoming en kunnen vragen worden uitgewisseld.

Datum: Zaterdag 10 maart 2018

Opstapplaats: Bus vertrekt bij de kerk om 9.30 uur    

Einde en aankomst bij de kerk tussen 14.30 – 15.00 uur

Deelname inclusief gratis lunch 

Aanmelden voor 6 maart a.s. via a.vogt@kpnplanet.nl

Rijdt u met ons mee op 10 maart a.s.?

Met warme groet,

Werkgroep DuurZSaam Actief

Anne, Percy, Arnold, Lia, Mieke, Trijnie, Alina, Ada

Midwolde als voorbeeld

Deze “Wind en Warmte Tour” is tot stand gekomen via een energiecampange van het Energieloket. Iedere gemeente heeft een Energieloket waar bewoners terecht kunnen met vragen over energiebesparing en -opwekking in en om de eigen woning. Dit is een digitaal loket met een telefonische helpdesk. Om de bekendheid van het Energieloket te vergroten en bewoners meer te stimuleren, organiseert het loket ‘offline’ campagnes. Hiervoor werkt zij samen met verschillende partners, waaronder lokale energie-initiatieven. De campagne wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen en Buurkracht in samenwerking met de gemeente Leek. De gemeente Leek is ook positief, omdat zij graag in Leek aan de slag wil in de dorpen/buurten.

DuurZSaam Actief Midwolde is daarom benaderd om voor Midwolde een activiteit te organiseren die als voorbeeld kan dienen. “In 2017/begin 2018 gaat het Energieloket in 6 Groningse dorpen/wijken aan de slag. We zouden ook graag samen met jullie in Midwolde-Pasop activiteiten organiseren. Onze inzet is om de bekendheid van het Energieloket te vergroten, gezamenlijk stimuleren we de bewoners om energie te besparen en we hopen jullie te helpen met organisatiekracht en het vergroten van jullie bekendheid.” Het Energieloket heeft hiervoor een subsidie van €1500,- beschikbaar gesteld.

https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/leek/