Het “windmolenproject Midwolde”, de stand van zaken per 1-1-2018.

Vanaf de afgelopen zomer is DuurZSaam Actief Midwolde bezig met het onderzoeken of in Midwolde collectief windenergie opgewekt kan worden, goedkope en duurzame energie. Het is één van de acties die voortgekomen zijn uit de enquête van de energieavond enkele maanden daarvoor.

Het gaat om één of meer molens van EAZ Wind, molens van 15 meter hoog. Er staan ondertussen al meer dan 80 van deze molens in de provincie Groningen waarvan drie te zien zijn bij de driesprong Pasop / ’t Faan. Op één na zijn ze voor particulier gebruik. De collectieve molen staat in Tinallinge.

Omdat er veel werk aan dit project zit, is het groepje van Duurzsaam Actief (deels tijdelijk) uitgebreid met Edwin Busch, Percy Regensburg, Arnold Verwoerd en Hans de Bruin. Vanuit het GREK worden we door Harm Jan Prins ondersteund.

EAZ Wind heeft een locatiestudie gedaan naar geschikte locaties in en rond Midwolde. Daar kwamen 16 locaties uit naar voren. Voorwaarden zijn o.a. dat een molen op een bouwvlak met agrarische bestemming moet staan en er voldoende wind moet zijn, met name een open vlakte vanuit het zuidwesten.

We zijn bij alle eigenaren van de geschikte locaties op bezoek geweest. Bij allemaal zijn we vriendelijk en open ontvangen. Duurzaamheid bleek een hot item te zijn, er waren al drie molens besteld voor particulier/bedrijfsmatig gebruik. Acht van de zestien wilden eerst meer informatie voor ze de beslissing namen wel of niet mee te willen werken aan onze collectieve windmolen. We hebben daarom voor hen een avond bij Inkies georganiseerd waar EAZ Wind en het Grek voorlichting kwamen geven. Uiteindelijk is er één locatie toegezegd door een eigenaar, over een tweede locatie krijgen we dit voorjaar uitsluitsel.

Uit berekeningen van het GREK bleek 1 molen onvoldoende rendabel te zijn. We hebben daarom besloten te wachten met verdere stappen tot er een tweede locatie voor een molen definitief is of dat er een combinatie met een collectief zonnedak mogelijk is. Binnenkort hebben we daarover een tweede gesprek met een eigenaar van een grote schuur in Lettelbert. In Midwolde zelf zijn we ook nog op zoek naar locaties voor een collectief zonnedak. Mocht er belangstelling zijn dan horen we dat graag.

Hoe het verder gaat hangt af van een tweede locatie. Als we die vinden gaan we kijken of er voldoende deelnemers/afnemers in Midwolde en directe omgeving zijn. Als het project doorgaat, zal een coöperatie opgericht worden. Deze coöperatie zal van de eigenaren/deelnemers zijn en niet van de Dorpsvereniging of van het groepje Duurzsaam Actief Midwolde.

Anne Vogt, Duurzsaam Actief Midwolde