Zon ligt in Zicht voor Midwolde

Veertig zonaanbidders namen deel aan de informatie-avond over Zonne-energie in het Theehuis van Midwolde afgelopen woensdagavond 3 april.

De conclusies van het onderzoek werden door Florian Muller tegen het licht gehouden:

 1. We kunnen minimaal 10% op energie besparen door particulier of bedrijfsverbruik bewust te volgen en ons gedrag aan te passen. Zo bespaart het Theehuis sinds deze maand na de energiescan op het energieverbruik door simpelweg twee oude energieslurpende ventilatoren die onnodig 24/7 aan stonden, uit te schakelen.
 2. Samen Duurzaam Doen levert beduidend meer en sneller winst op dan de opbrengst die ieder voor zich in Midwolde zou kunnen bereiken. De werkgroepen Energie en Duurzaamheid leveren voor en door de inwoners van Midwolde, nu en in de toekomst steeds meer energiewinst op.
 3. Als het gemeenschappelijk doel “Midwolde energieneutraal in 2030” helder in de dorpsvisie is geformuleerd,  kan dit realistisch en haalbaar worden gemaakt. In een zgn. Roadmap legt het dorpsbestuur vast op welke manier en wanneer de (meetbare) tussendoelen, over meerdere jaren worden gerealiseerd.
 4. Kennis, kunde en ervaring met elkaar delen bevordert slim,duurzaam en groen energiegebruik via het sluiten van kringlopen. Een interactieve dorpswebsite waarop bewoners zowel kennis, informatie en ervaring als apparatuur, overtollige (natuur)producten en diensten kunnen delen of ruilen is een effectief middel in Midwolde.
 5. De RUG start een sociologisch onderzoek naar duurzaam gedrag in dorpen olv Pr. Frans Stokman (tevens bestuurslid Grunneger Power). Studenten voorzien dorpsbewoners van de nieuwste tips, trucs en trends op het gebied van duurzaamheid en groene energie. Midwolde kan hiermee up to date kennis en instrumenten direct integreren en haar voordeel mee doen om energieneutraliteit te bereiken.
 6. Er zijn vier categorien Hernieuwbare Energie onderzocht: 1.Biomassa 2.Wind (mag wettelijk nog niet), 3.WKO-opslag (te duur en geen warmte garantie) en 4.Zonne-energie. De eerste categorie Biomassa in de vorm van hout- of pelletkachels is op dit moment een haalbaar en rendabel alternatief voor gasgebruik.Wind en WKO zijn vanwege wet- en regelgeving, hoge investeringskosten of lange terugverdientijd op dit moment (3 april 2012)  niet altijd rendabel of slecht haalbaar. De verwachting is dat hier op zeer korte termijn verandering in kan komen. (zie details in het rapport op de website) Het is voor Midwolde belangrijk om de landelijke en technologische ontwikkelingen goed bij te houden en direct te vertalen naar de regio. De vierde optie Zonne-energie is een haalbaar en rendabel alternatief voor stroomgebruik in Midwolde. Bijvoorbeeld voor alle 15 huizen die een scan hebben gehad is zonne-energie rendabel. Het eigen verbruik van stroom levert een verdienmodel op omdat er een eenmalige investering nodig is die zich in 8-10 jaar kan terug verdienen. Daarna gebruik je voor minimaal 80% gratis stroom, rechtstreeks geleverd door de zon. (De zonnepanelen gaan 25 jaar mee)

Het tweede scenario voor huizen waarop geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst is dat van Boerderijdaken. De boer saldeert de opgewekte stroom en levert die door aan de particulier. Dit is een sluitende business-case. De komende twee maanden werkt Florian deze businesscase verder uit tot een concreet voorstel met boeren die hier aan mee willen werken en voor bewoners die zelf geen ruimte op het dak hebben.

panelen

Jos Leber presenteerde de uitkomsten van de enquete in December.

De belangrijkste uitkomsten daarvan waren dat van de 29 huishoudens:

* 25 al energie besparende maatregelen hebben getroffen

* 23 geinteresseerd zijn om een energie scan uit te laten voeren

* 17 overwegen om zonnepanelen aan te schaffen

 Maarten den Ouden van Ecocert liet zien dat in het algemeen 56% van de totale CO2 uitstoot afkomstig is van gebouwen. Duurzame energie heeft drie voordelen: het is goed voor de portemonnee, het is goed voor het milieu en het draagt bij aan een prettig wooncomfort. Het gemiddelde energielabel obv de 15 scans ligt in Midwolde op D niveau (op een schaal van A(top) tm G).  Om A of B niveau te bereiken is in alle gevallen zonnepanelen een alternatief. Eenvoudige isolatiemaatregelen leveren ook al 1 niveau hoger (C) op. De overheid subsidieert tot eenmalig maximaal 650 Euro per gebouw. De provincie verstrekt leningen tegen het lage rentetarief van 2,5% bruto= 1,5% netto. Conclusie: Aanschaf zonnepanelen (ook met lening) levert particulier of bedrijf gegarandeerd hoger rendement/besparing op dan zonder zonnepanelen. Bovendien kunnen bedrijven een nog hoger rendement verwachten omdat complete bedrijfsprocessen energiezuinig kunnen worden ingericht.

Als laatste onderdeel kregen we een boeiend en leerzaam college van Peter Breithaupt. De Nederlandse Energiemarkt wordt voor 80% beheerst door twee buitenlandse PowerPlayers: ‘RWE’ met  dochter Essent en ‘Vattenfal’ met dochter NUON. Dit zijn de twee grootste milieuvervuilers en zij maken per inwoner 150Euro Netto Winst per jaar. In Nederland zijn bijna alle energierechten via de Staat (vroeger) sinds de privatisering bij de grote leveranciers terecht gekomen.

In het buitenland ligt de machtsverhouding totaal anders. In de VS bestaan circa 2000 duurzame onafhankelijke energiecooperaties en in Duitsland bijvoorbeeld zijn er 700 gemeentelijke NUTS cooperaties. Zij streven niet naar winst maar investeren terug in de regio. In Nl is er een trend van een snel groeiend aantal Lokale Duurzame Cooperaties die zelfvoorzienend zijn, waarvan Grunneger Power er een is. (De NMF telt er in 2012 in NoordNederland al veertig)  Het voordeel ligt in de ontwikkeling van sociaal en regionaal economisch kapitaal door investeringen zonder winstoogmerk. Dit wordt ook wel Profit for Purpose genoemd. Grunneger Power heeft 900 particuliere leden en 2500 bedrijfslidmaatschappen. Gas en stroom worden direct betrokken van GasTerra, van groene waterkachtcentrales in Noorwegen en Windcentrales in Oost-Duitsland.

Daarmee verdringt Grunneger Power de markt van grijze milieuvervuilende energie met schone groene energie. Er is mondiaal geen energieschaarste maar het probleem is dat zonne-energie gratis is. Voor de grote multinationals valt er geen geld mee te verdienen. Zolang als mogelijk is blijven deze grote jongens geld verdienen met olie,steenkolen en gas en nu komt daar nog bij: schaliegas. Het enige technologische probleem is stroomopslag van zonne-energie. Inmiddels zijn er al vergaande onderzoeken waarbij zonne-energie dmv onschadelijke aluminumoxide-verbindingen kan worden opgeslagen en terug gebracht als stroom. Het is een kwestie van tijd.

Belangrijke criteria waar je bij aanschaf van zonnepanelen op kan letten:

 1. Niet zelf schoon maken, de beschermende coating af fabriek kan beschadigen
 2. Koop kwaliteitsgarantie. Een zonnepaneel mag in Nl. niet meer dan 20% in vermogen terug lopen door slijtage.
 3. Kies altijd voor het hoogst mogelijke WattPiek vermogen, anders ben je een dief van je eigen portemonnee.
 4. Let op zorgvuldige afwerking en installatie van de panelen
 5. Kies voor omvormers zonder ventilatoren (ventilatoren is zwaktebod)
 6. Kies voor een ervaren en gespecialiseerde installateur want niet iedere installateur kan het. Bekabeling en verzwaring bijvoorbeeld is vakwerk

Tot slot presenteert Jos het nieuwe vervolgpilotproject voor inwoners van Midwolde:

‘Zon in Zicht’ met Grunneger Power.

Jos Leber is ingewerkt en ondersteunt Grunneger Power door praktische kennis en kunde als gratis service aan te bieden voor inwoners/bedrijven van Midwolde. Het  begeleidingstraject dat hij gaat uitvoeren heeft als doel een optimaal en passend pakket aan zonnepanelen op maat te kiezen. Het proces verloopt als volgt, vanaf heden is vrijblijvende aanmelding via de website van het dorp(duurzaam@midwolde-pasop.nl) of rechtstreeks mailen naar Jos Leber (leber.jos@gmail.com) mogelijk. Dan neemt Jos contact op voor een intakegesprek, verkenning, offertes, keuze voor installatie/ subsidie/lening, controle en nazorg.

Jos vertelt dat MilieuCentraal heeft uitgerekend dat een gemiddelde particulier in 25 jaar 26.000 Euro aan energiewinst kan behalen door zonnepanelen te installeren.

Zonnepanelen plaatsen is een maatwerkpuzzel. We hebben foto-voorbeelden van drie installaties in Midwolde gezien.

Er zijn allerlei specifieke omgevingsfactoren waar rekening mee moet worden gehouden: ligt het dak Westelijk of Zuidelijk, soort dakbedekking, schaduweffecten van bomen of objecten in omgeving, het aantal omvormers, maat en legrichting panelen, dakhelling, hoogste vermogen/rendement.

Vraag uit de zaal; Zijn zonnepanelen milieuvriendelijk? Ja want ze worden gemaakt van silicium en borium. Dit zijn onschadelijke metalen die terugkeren in de natuurlijke kringlooop, als je ze onder de grond zou begraven.

Oproep: Wie vindt het leuk en is bereid om in de werkgroep Energie eens per 5 weken 2-3 uur besteden als overleg-partner van Jos?

De volgende voorlichtingsavonden die dit jaar gepland staan zullen gaan over Biomassa/Warmte en Hout. Waarvan akte!