Biljartclub Vredewold

Biljartclub VredewoldSinds april 2015 staat het biljart van Dorpsvereninging Midwolde in het dorpshuis Lutjehonk van Vereniging Dorpsbelangen Lettelbert aan de Hoofdstraat 190 te Lettelbert.

Wanneer wordt er gespeeld
Het seizoen loopt van september tot april en er wordt iedere woensdagavond gespeeld.

Lang niet iedereen kan steeds, maar als regel zijn er wel tussen de drie en de zes leden aanwezig. Tweemaal per jaar komt de club min of meer voltallig bijeen en wel in het begin van het nieuwe jaar en op het eind van het seizoen voor de jaarvergadering. Er dan wordt er minder gebiljart en meer gegeten, gepraat en anderszins en waarbij veelal de drankjes uit de clubkas worden betaald.

Contributie
De contributie is heel bescheiden en is nu €30,- per jaar. Het onderhoud is voor rekening van de Dorpsvereniging Midwolde. Het bestuur van de biljart club leidt dit in goede banen.

Gezelligheid
Biljarten is voor ons vooral een genoeglijke bezigheid en er is geen behoefte de krachten te meten met andere biljartclubs uit de buurt. We spelen dan ook niet in competitieverband en er is tot nu toe geen gericht streven naar een algemene verhoging van het niveau van de club.
Bij de leden zijn er wel verschillen in vaardigheid, dat is duidelijk, maar allen hebben gemeen dat zo nu  en dan de ballen zich routes veroorloven die maar zeer ten dele overeenkomen met de bedoeling van de speler. Dat ligt dus niet aan de ballen of het biljart en dit veroorzaakt eerder vrolijkheid dan ergernis.
De ballen kunnen ongunstig liggen en om te kunnen spelen zien we lichaamshoudingen die aan acrobatiek doen denken ook al vanwege het voorschrift dat steeds tenminste één voet de vloer moet raken. Dit laatste voorkomt dat de biljarters zich lijfelijk op het biljart gaan begeven.
Als het eens lekker wil lopen en er vanuit een onmogelijke positie desondanks een carambole wordt gemaakt dan wel er een leuke serie van bijvoorbeeld vijf of meer achter elkaar wordt gepresteerd dan weten de omstanders dit te waarderen. Dit houdt de moed er in.

Prestatie meting
Bij toerbeurt vervullen de leden de rol van schrijver. De scores worden op een lijstje bijgehouden.
Na afloop van het seizoen is er inzicht in de prestatie van ieder en de ontwikkeling er in. De stijgers worden in het zonnetje gezet en er is een wisselbeker in omloop met waarop de namen van de helden.

Achtergrond
Vrij kort nadat ons Dorpshuis jaren geleden was opgeknapt en in gebruik werd genomen is er ook een biljart geplaatst. De eigenaar van het toenmalige bedrijf Jager Grond en Sloopwerken, zijnde de oude heer A Jager had ergens nog een goed biljart staan. Onze voormalige, en destijds zeer actieve, dorpsgenoot Willem van Zanten kon dit biljart overnemen en heeft dit vervolgens geschonken aan Dorpsvereniging Midwolde. Een noodzakelijk gevolg was het oprichten van de Biljartclub Vredewold. Het aantal Midwoldenaren dat belangstelling had was beperkt en zo werden er ook niet inwoners van Midwolde toegelaten. Willem wist leden te werven uit zijn kennissenkring uit Leek en Roden. Deze waardeerden de gemoedelijke sfeer en de meesten zijn dan ook lid gebleven.

Wilt U meedoen?
Als U dit overweegt dan bent U zeker welkom. Als U weinig of nauwelijks ervaring heeft is dat geen probleem, want enkelen onder ons hebben er aardigheid in om hun vaardigheid over te dragen. Wat nodig is, is een keu maar we hebben er een paar achter de hand. Aanschaffen kan altijd nog.

Henk Smits,
telefoon: 0594-51 36 06