De basisschool in Midwolde door de jaren heen, vanaf 1874 t/m 2012.

Door Frits Swart: Zo’n 50 jaar nadat Wigbold van Ewsum de versterkte woning Nienoord had gerealiseerd (plm 1530) besloot hij, dat de Midwoldenaren voortgestuwd moesten worden in de vaart der volkeren. Nog geen honderd jaar nadat Columbus Amerika ontdekt had, verrees er, daar waar nu de parkeerplaats van het Theehuis is, de eerste school van Midwolde.

Johannes Frese werd de eerste schoolmeester van Midwolde. Zelf gaf hij aan, dat hij helemaal niet kon lezen of schrijven, maar volgens Wigboldus kon hij wel mooi zingen en dus.

Johannes was naast schoolmeester ook: organist, voorzanger, doodgraver en eigenaar van wat vee en beschikte hij over een toentje om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.

Lange tijd is het onderwijs in Midwolde niet van een hoge kwaliteit geweest, want in 1809 kon nog geen 10% van de kinderen rekenen. (In Zevenhuizen lag dat percentage op 0%).

In 1860 werd de school gesloten. De Inspectie kwalificeerde het gebouw als een varkenskot. De kinderen moesten maar naar Lettelbert of naar Leek.

Toch kwam er in 1874 een nieuwe school annex ambtswoning (Pasop 2). [1]

1904

1950: Ook, deze school voldeed rond 1950 niet meer aan de eisen van de tijd. [1]

1953

1975: De school werd gymnastieklokaal en er kwam een nieuw schoolgebouw. Een schoenendoos in het landschap. De lokalen kwamen op de eerste verdieping, omdat, volgens de architect: de dorpskinderen een wat bredere blik op de wereld moesten krijgen. [1]

2010: De school werd kort daarop een Jenaplan school en behoorde in de negentiger jaren tot de Top-drie scholen in Nederland volgens de inspectierapporten. Begin deze eeuw vond er weer een verbouwing plaats.: er kwam een theaterzaaltje en een technieklokaal bij.

Door verschillende oorzaken liep het leerlingen aantal na 2000 zeer snel terug en werd de school in 2012 gesloten en het pand verkocht.

2012: Twee dames kochten de School. Kunst staat hoog in het vaandel.

Ook de woning en de gymzaal werden verkocht, ook wel “De Oude School” genoemd. De gymzaal heeft vanaf april 2014 nog dienst gaan doen als een tentoonstellingsruimte voor kunstcentrum “De Oude School” van Frits Swart. Tot Frits overleed 2018.