De dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert op weg naar aardgasvrij wonen en werken.

Met de MOL-dorpen zetten de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert een stap vergelijkbaar met de aardgastransitie in de jaren 1960 en ’70 – maar dan omgekeerd. Stapten de inwoners toen juist over op aardgas, de komende jaren gaan zij van het aardgas af.

https://www.westerkwartier.nl/mol-dorpen

Met de naam “Opgewekt Westerkwartier” is de gemeente Westerkwartier een project gestart gericht op de energietransitie in de komende jaren.

Doelstelling van de gemeente is om andere energiebronnen te ontwikkelen en uiteindelijk geen fossiele bronnen meer te gebruiken. Via een aantal discussieavonden wil de gemeente met veel betrokkenen in contact komen, ideeën van inwoners inventariseren en draagvlak ontwikkelen voor toekomstige plannen. Zoals zij zelf zeggen: “Wij doen dit samen met inwoners en hun vertegenwoordigers, met u dus. Dit is een spannend proces en vraagt veel van inwoners en de gemeente”.

De gesprekken over de energietransitie in het Westerkwartier raken ook de toekomstige energievoorziening in Midwolde: gebruiken we windmolens, zonnepanelen, allebij of toch iets anders en hoe ziet het er dan uit? Alle meningen hierover tellen mee. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk inwoners van Midwolde op de hoogte zijn van “Opgewekt Westerkwartier” en ook aangeven hoe onze energieopwekking gerealiseerd zou kunnen worden.

Betrokkenheid

Het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde zal betrokken blijven bij dit project zodat iedereen op de hoogte blijft van belangrijke stappen in dit proces. De gemeente Westerkwartier blijft natuurlijk verantwoordelijk voor dit project, de betrokkenheid van haar inwoners en een optimale informatievoorziening aan alle belanghebbenden.

Meer Energietransitie berichten, en downloads klik hier:

Meer berichten...