MOL-dorpen aardgasvrij Nieuwsbrief Nr.1 juli 2022

Beste bewoner(s),

[Proeftuin MOL-dorpen] In maart werd bekend dat de MOL dorpen een rijksbijdrage krijgen voor het aardgasvrij maken van alle woningen en gebouwen in de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert.
Op 17 maart hebben we dit met een groot aantal inwoners gevierd. Ook is toen gezegd dat er informatiebijeenkomsten zouden volgen voor de zomervakantie. Helaas hebben wij meer tijd nodig voor de opstartfase van het project en het voorbereiden van de benodigde regelingen voor de uitvoering. Velen van jullie zijn al aan de slag met het verduurzamen van de woning, je kunt hoe dan ook aan de slag. De subsidieregeling zal met terugwerkende kracht tot 10 maart 2022 gelden. We willen informatieavonden organiseren als je de regeling ook daadwerkelijk kunt aanvragen, meer informatie daarover verderop in deze nieuwsbrief.
We hebben echter niet stilgezeten. Om jullie mee te nemen in waar we nu staan ontvangen jullie deze nieuwsbrief. Hierin brengen we je kort op de hoogte van wat zich ondertussen allemaal heeft afgespeeld. Ook organiseren we op 14 juli een inloopmiddag en -avond in de Gaveborg waar jullie indien nodig met de leden van de projectgroep in gesprek kunt gaan om bij te praten of jouw ideeën met ons te delen.

Helemaal onderaan dit bericht is de complete nieuwsbrief te downloaden in PDF-formaat. Midwolde-MOL-dorpen-aardgasvrij-nieuwsbief-nr.1-juli-2022.pdf (764 downloads )