Annuleren activiteiten i.v.m. coronavirus

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur heeft gisteravond besloten om alle activiteiten van onze dorpsvereniging te annuleren tot en met 1 april aanstaande.

Directe aanleiding waren natuurlijk de maatregelen die het kabinet donderdagmiddag heeft afgekondigd in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

UPDATE 23-03-2020:
  • RIVM: Meer over het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding kun je hier(link) nalezen.
  • OVERHEID: (Aangescherpte) maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen(link).

 

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van besmettingen. Het idee achter deze beslissing was ook dat het laten doorgaan van bijeenkomsten, ook als er een beperkte groep dorpsbewoners bij aanwezig zal zijn, niet opweegt tegen het risico van bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Het annuleren van activiteiten is natuurlijk heel jammer, maar het is onze overtuiging dat dit een verantwoord besluit is.

 

Algemene ledenvergadering ook geannuleerd

Door het besluit zal ook de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Met het annuleren van de Algemene Ledenvergadering voldoen we deels niet aan onze statutaire verplichtingen wat betreft het tijdig afleggen van verantwoording. We zullen echter wel de komende dagen het gele boekje bij alle leden in de bus doen. Daarmee kunnen we in ieder geval wel verantwoording afleggen over onze activiteiten in 2019.  Mocht de tekst vragen of reacties oproepen, laat het ons dan even weten via ons contactformulier op onze website of via e-mail (secretaris@midwolde.info).

We vragen in ieder geval aan de leden akkoord te gaan met het vaststellen van de jaarlijkse contributie van 10 Euro en de benoeming van Anne Vogt als bestuurslid. Mocht je bezwaren hebben tegen deze voorstellen, laat het ons dan even weten voor 26 april via het contactformulier of een mailtje naar: secretaris@midwolde.info. Bellen met één van de bestuursleden kan ook.

We zullen eind maart, op basis van de situatie van dat moment, besluiten of we alsnog een ledenvergadering uitschrijven. Tevens zullen we dan, in overleg met het Vuurbestuur, besluiten of het verantwoord en/of verstandig is om het paasvuur op 12 april door te laten gaan.

 

Het is jammer dat een aantal activiteiten tot nader order niet door kan gaan. We hopen op jullie begrip en zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

We hopen dat iedereen en zijn/haar familie en vrienden gezond zullen blijven en dat, als het echt nodig is we een beroep op elkaar kunnen doen.

Namens het bestuur van Dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak