Annuleren activiteiten i.v.m. coronavirus

KalenderBeste dorpsgenoten,

Ondanks de aangekondigde versoepeling van maatregelen door onze regering op woensdag 6 mei 2020 heeft het bestuur in overleg met de organisatoren van de volgende activiteiten besloten om deze toch niet door te laten gaan. Directe aanleiding is de 1,5 meter maatregel in het kader van de beheersing van het Corona-virus.

Het gaat om:

  • De aanschuiftafel a/d Pasop bij Arnold en Jannie Verwoerd op vrijdag 15 mei 2020.
  • De excursie in de Kruiden en Bloementuin te Bakkeveen op zaterdag 06 juni 2020.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van besmettingen. Het idee achter deze beslissing was ook dat het laten doorgaan van bijeenkomsten, ook als er een beperkte groep dorpsbewoners bij aanwezig zal zijn, niet opweegt tegen het risico van bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Vervolg geplande activiteiten

De eerste gezamenlijke activiteit zal waarschijnlijk de jaarlijkse zomer BBQ zijn op zaterdag 29 augustus 2020. Dit is een week na het einde van de zomervakantie. Maar hierover ter zijner tijd meer. Kijk voor de overige geplande activiteiten in 2020 op www.midwolde.info/activiteiten/kalender/

 

Namens het bestuur van Dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak