Schuur bij begraafplaats wordt verhuisd!

In 2017 heeft de gemeente een vergunning verleend aan het bestuur van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO) voor het plaatsen van een schuur bij de begraafplaats Midwolde. Verschillende inwoners van Midwolde meenden echter dat de gemeente daarmee in strijd handelde met een oude afspraak uit 2002 dat aan de westelijke zijde van de bestaande begraafplaats geen uitbreiding meer zou plaatsvinden. In april en mei 2018 zijn daarom door Bert Boekhold en Anne Jelle Schilstra 100 handtekeningen opgehaald bij inwoners van Midwolde voor een petitie om de schuur op die plek te verwijderen.

Afgelopen zomer zijn wij als bestuur van de dorpsvereniging Midwolde benaderd door de kerkrentmeesters van de PGLO om als gesprekpartner te fungeren rond de mogelijke verplaatsing van de schuur bij de kerk. Als bestuur hebben wij ons opgesteld als bemiddelaar tussen alle partijen en is er de afgelopen maanden regelmatig contact geweest met de kerkrentmeesters en wethouder Karin Dekker om te onderzoeken of er vormen van samenwerking tussen de gemeente en de kerk mogelijk zijn met als uiteindelijke doel om de schuur van de huidige plek weg te krijgen.

We hebben als één van de mogelijkheden geopperd om de schuur te verplaatsen naar de noordelijke rand naast de schaftgelegenheid en in gebruik te laten nemen door de gemeente waarbij de kerk het stenen gebouw kan gaan gebruiken voor de opslag van attributen, die nodig zijn voor het begraven en onderhoud van de begraafplaats. De afgelopen twee maanden is er door de inzet van alle direct betrokkenen hard aan gewerkt om tot een oplossing te komen en dat is met het besluit door het college van B&W afgelopen week gelukt en daar zijn alle betrokken partijen blij mee.
Eind goed, al goed!