Buurtavonden Toekomstbestendig Energieverbruik

We weten allemaal dat er veel moet gebeuren om ons energieverbruik toekomstbestendig te maken. De vraag is alleen hoe en wanneer gaan we dat gaan doen.

Begin volgende week zal er een uitnodiging bij jullie op de deurmat vallen vanuit de dorpsverenigingen / dorpsbelangen van de dorpen Midwolde, Lettelbert en Oostwold om hierover te praten.

We organiseren op 11 februari (voor Midwolde en Lettelbert) en 12 februari (voor Oostwold) buurtavonden omdat we namens inwoners van deze dorpen heel graag een subsidieaanvraag willen indienen voor een project rondom toekomstbestendig energieverbruik.

Hoe meer inwoners mee doen en input leveren, hoe meer kans we maken op de subsidie voor een “proeftuin”.

Er worden twee avonden georganiseerd, mocht je op de avond van Midwolde niet kunnen, dan ben je uiteraard op de andere avond welkom.

Zet de datum vast op de kalender en we hopen jullie allemaal op een van de avonden te zien!

Download de flyer [Download niet gevonden]

Hieronder de flyer tekst voor degene die de PDF niet kunnen lezen.

Buurtavond toekomstbestendige energie.

Een initiatief van:

 

 

 

We weten allemaal dat er veel moet gebeuren om ons energieverbruik toekomstbestendig te maken. De vraag is alleen hoe en wanneer gaan we dat doen. Als we het later doen, dan kunnen alle kosten voor eigen rekening komen. Of, als we het nu samen doen, maken we kans op een behoorlijk bedrag aan subsidie. We vragen iedereen om mee te denken en met ons mee te praten, over hoe we zelf passende plannen voor onze eigen woningen kunnen maken. Het maakt niet uit of je klein woont of juist groot, je huurt of je een koopwoning hebt, we roepen iedereen op om te komen. Hoe meer inwoners mee doen, hoe meer kans we maken op de subsidie voor de “proeftuin”. Er worden twee avonden georganiseerd, mocht je op de avond van jouw dorp niet kunnen, dan ben je uiteraard op de andere avond welkom.

Aanleiding

In 2015 is er in Parijs een wereldwijd akkoord gesloten om in 2030 de wereldwijde CO2 met 49% te verlagen (ten opzichte van de uitstoot in 1990) en in 2050 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Dit is vervolgens door de rijksoverheid en
daaropvolgend door de gemeenten vertaald naar lokale ambities.

De gemeente Westerkwartier betrekt bij het behalen van de doelstellingen haar inwoners via diverse bijeenkomsten, waar ook dorpsverenigingen en lokale energiecoöperaties bij betrokken zijn. Deze aanpak is cruciaal; het gaat immers over de inrichting van onze woonomgeving, over de wijze waarop wij energie willen en kunnen besparen en maatregelen willen nemen om voor onze dorpen in de toekomst een bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzame energie.

Als Midwolde, Lettelbert en Oostwold nu eens samen de straatprijs winnen?

Subsidie Proeftuin

We krijgen nu als dorpen samen de gelegenheid om, via de gemeente Westerkwartier, een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een landelijke subsidie: ‘Proeftuin aardgasvrije dorpen en wijken’. Een prachtige manier om met elkaar de regie te nemen en plannen te ontwikkelen voor energiebesparing en duurzame energie. Omdat de aanvraag door de gemeente voor 1 april 2020 ingediend moet zijn, is het zaak om voor 1 maart 2020 onze ideeën uitgewerkt te hebben.

De overheid beoordeelt de aanvragen, waarbij betrokkenheid van de inwoners en draagvlak belangrijke criteria zijn. In ons plan moeten we financieel en technisch
onderbouwen op welke wijze we gaan realiseren dat we niet meer van fossiele brandstoffen afhankelijk willen zijn in de toekomst. Door iedereen in de dorpen er bij te betrekken, willen we een breed gedragen plan ontwikkelen wat onze dorpen
toekomst bestendig maakt. Hoe groter de betrokkenheid in het dorp, hoe meer kans we maken op de subsidie.

Subsidie aanvraag

Omdat de aanvraag moet gaan over een wijk of aaneengesloten dorpsgemeenschap van minimaal 500 woningen hebben we, in overleg met de gemeente, vastgesteld dat een gecombineerde aanvraag van Midwolde, Lettelbert en Oostwold het meest kansrijk is. Als onze gezamenlijke aanvraag wordt geaccepteerd kan het subsidiebedrag behoorlijk zijn per woning;
afhankelijk van de plannen en eigen financiering van de aanpak per woning. Het is mogelijk dat niet direct alle woningen deelnemen, maar dat het project gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Wij hopen natuurlijk op goede ideeën en een zo groot mogelijke deelname van iedereen.

De Buurtavonden zijn op:

  • Dinsdag 11 februari, voor Midwolde & Lettelbert | 20:00, Gasterij Inkies (plan route)
  • Woensdag 12 februari, voor Oostwold | 20:00, de Gaveborg (plan route)

De contactpersonen per dorp zijn:

  • Lettelbert: Hendrik Wiersma – hooilanders@gmail.com – 06-23311543
  • Midwolde: Roelof Kraak – roelof.kraak@home.nl –  06-46280378
  • Oostwold: Evert van Vliet – ea.v.vliet@hccnet.nl – 06-15496033

Meer informatie over dit subsidieproject kun je vinden op: www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/tweedeuitvraag