Rondleiding melkveehouderij Wiersma-Ottema

Burgers, Boer’n en Butnluu verzamelden zich 20 april bij het Theeshuis voor de rondleiding van Meindert op zijn boerderij, hier aan de Hoofdstraat.

Meindert heeft het roer omgegooid en gaat voor Biologisch. Reden voor Duurzaam Actief om hem het podium te geven. We beginnen met de rondleiding  in de stallen.  Zo’n 50 belangstellenden uit Midwolde worden verwelkomd door de Jersey koeien. Deze bruine koeien staan in een rondleiding-Meindertpotstal; twee keer per dag wordt stro uitgestrooid. Elke twee maanden wordt de stal weer leeggehaad. Deze vaste mest  wordt over het land gespreid, maar is ook gewild bij tuinbouwers.

Er is gekozen voor om de melkveehouderij Biologisch te laten zijn. Dat betekent dat er sinds nu geen kunstmest en landbouwgif wordt gebruikt. Meindert zegt dat dat sowieso al bijna niet werd gebruikt, dus de stap naar biologisch is voor hem geen grote.  De beloning is, naast een betere aarde, een hogere prijs die voor biologisch geproduceerde melk wordt geboden.

Na de rondleiding op het boerenerf  was er napraat in het Theehuis.  MeindertMeindert gaf de aftrap; er was in het verleden gedoe over de houtwallen.  Er zijn nu afspraken met de gebiedscooperatie over snoei en herplant komend najaar. De jaren daarop zal het houthakkersgilde in Midwolde de wallen bijhouden. Ook zijn er plannen om stukken land met tarra-aarde van de suikerfabriek te egaliseren. Daarna ging het over de bedrijfsvoering; er wordt geen mais meer verbouwd, alleen gras (hoera!).  Boeren werden vroeger beperkt door de melkheffing, nu zijn dat de fosfaatrechten.  Een boer mag in Nederland niet meer fosfaat (lees: mest)  op land uitrijden dan een paar jaar geleden. Hierdoor gaan de nog  niet melkgevende dames (kalveren, pinken) in hun jeugdjaren uit logeren bij een boer in Duitsland. Na de logeerparij in de Kindergarten komen ze weer terug in Midwolde om melk te geven.

De fosfaatrechten gelden niet voor de mannetjes koeien (stierkalveren), dus kwam de vraag al snel wat daar mee gebeurt. Tja. Vast niet iets wat Duurzaam actief wil weten.

Een leerzame avond. Meindert bedankt!