Verslag vervolgbijeenkomst “Midwolde Zoemt”

Dinsdag 1 oktober was de vervolgbijeenkomst  van “Midwolde Zoemt”.

Met 17 personen gingen we verder met het zetten van stappen om de bijen en vlinders in Midwolde meer ruimte te geven.

De avond was weer georganiseerd door DuursZaam Actief / de Dorpsvereniging Midwolde i.s.m. de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), Collectief Groningen West (CGW) en Landschapsbeheer Groningen.

 

Trudy (ANOG) gaf uitleg over de bijenapp die met gelden van Google ontwikkeld wordt en waar Midwolde als proeftuin aan meedoet. Meerdere aanwezigen op deze avond hebben zich opgegeven om de app te testen. Met de app kun je o.a. checken hoe goed een plant of boom is voor bijen en vlinders. Ook registreert de app, na invoer van gegevens, hoe bij-vriendelijk  een tuin is. Nog dit jaar zal de app gereed zijn gaf Trudy aan.

José de Boer, opvolger van Paul Tameling als voorzitter van Collectief Groningen West, vertelde over de voortgang van de plannen voor de herinrichting van een bij- en vlindervriendelijke Olle Tuun. Vanuit het Collectief Groningen West zijn financiën gevonden voor de herinrichting. Meerdere buren hebben meegedacht bij het ontwikkelen van de plannen. De financiering bleek nu vrijwel rond. Over het onderhoud moest nog wel overlegd worden, o.a. met de eigenaar van d’Olle Tuun, de Dijk-Weering Stichting. De Dorpsvereniging Midwolde zal niet aan het onderhoud bijdragen. De kans is groot dat nog deze herfst de herinrichting gerealiseerd gaat worden. Daarnaast zijn er ideeën om een bijen- en vlindervriendelijke bloemenstrook aan te leggen tussen Nienoord en Midwolde. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Als laatste werden de dia’s getoond van ingestuurde tuinfoto’s, als resultaat van de bij- en vlindervriendelijke zaden en planten die vorig jaar via José de Boer beschikbaar kwamen. Veel bewoners hebben stukken van hun tuin bij- en vlindervriendelijk gemaakt dit jaar. Het stuk weiland aan de Pasop van de familie de Boer sprong er wel uit, zeker qua grootte.

José noemde ook dat ze met meerdere collega-veehouders uit de directe omgeving dit onderwerp heeft besproken. Bij hen was ook enthousiasme om zich in te zetten voor de bijen en vlinders.

Al met al was het een inspirerende avond.

Anne Vogt