Voorlichtingsavond over de Energiecoöperatie Midwolde

Ruim een jaar na de energieavond bij Inkies wordt de Energiecoöperatie Midwolde een feit. Uit de enquête destijds kwam naar voren dat er veel belangstelling was voor het gezamenlijk opwekken van windenergie. Er is  veel werk verzet door DuurZSaam Actief/ de voorbereidingsgroep  om dit voor elkaar te krijgen.

Op 3 juli wordt de Energiecoöperatie Midwolde officieel opgericht. Eind juli wordt de eerste molen geplaatst. Misschien zelfs twee. Voor de tweede molen hebben we nog een aantal deelnemers nodig.

Om uitleg te geven over de coöperatie hebben we op woensdagavond 11 juli  een avond georganiseerd, bij Inkies.  Aanvang 20.00 uur.

Doel van de avond is het informeren van de dorpsbewoners over de gang van zaken. Ook kunnen  zich dan nog deelnemers aanmelden, zodat eind juli ook de tweede molen geplaatst kan worden.

Harm Jan Prins (GREK), zal uitleg geven over het financieel plaatje voor de deelnemers.  Ook de mogelijkheid voor een duurzaamheidslening bij de gemeente Leek komt aan de orde.

Energie Vanons koopt de energie van de Energiecoöperatie Midwolde en kan de energie aan de deelnemers leveren. Jaap Hoeksema (Energie VanOns) zal vertellen hoe dat precies zit.

Graag tot 11 juli bij Inkies

Anne Vogt,

Namens DuurZSaam Actief Midwolde en het voorlopig bestuur van de Energiecoöperatie Midwolde

Eerdere berichten over de Energiecoöperatie Midwolde