Inloopavond P+R HOV-Leek

P+R Leek nieuw ontwerp 2017

P+RBeste dorpsgenoten,

Woensdag 11 april a.s. is er in het Gemeentehuis van Leek een inloopbijeenkomst over de plannen voor de nieuwe P+R parkeerplaats bij de A7. Deze bijeenkomst is ook in regionale bladen aangekondigd en een groot aantal inwoners van Midwolde (Hoofdstraat en Pasop) heeft er ook al een brief over gekregen. Desondanks vragen we  nog even extra aandacht hiervoor via deze nieuwsbrief.

Vanuit de dorpsvereniging hebben we een flink aantal gesprekken gehad met de gemeente over de plannen rondom de P&R.  De informatie die we via deze gesprekken hebben gekregen over de nieuwe P&R maakt dat we bezorgd zijn over de inpassing van de P&R in ons gebied.

Het meest maken we ons zorgen over:

1. Het ontbreken van een afscheiding tussen het landschap en deP+R Leek 2018-04-08 parkeerplaats. Wij hebben gepleit voor  het aanbrengen van een meidoornhaag zodat de auto’s meer uit het zicht zijn, de vraag is of deze haag er ook zal  komen.
2. Het soort verlichting dat zal worden toegepast: komt er veel strooilicht naar ons gebied of blijft het redelijk donker zoals nu?
3. De inrichting van een bushalte met perron en wachtruimte. Deze krijgen mogelijk forse afmetingen met een nadrukkelijke aanwezigheid in het landschap.

Wij zijn zelf van mening dat de P+R zo goed en groen mogelijk in het landschap moet worden ingepast maar vrezen dat het eerder een stedelijke uitstraling zal krijgen dan een landelijke want er staan nu maar 2 bomen in het ontwerp!

P+R Leek nieuw ontwerp 2017

 

Tijdens de inloop bijeenkomst worden de reacties opgetekend of kan je een reactie achterlaten. Alle reacties komen terug in een zogenaamde reactienota en daarmee  is de kans ook aanwezig dat het ontwerp nog wordt aangepast op basis van de verkregen suggesties.

Wij hopen dat jullie even de moeite willen nemen om langs te komen bij de bijeenkomst tussen 17:00 en 20:30 en vooral te reageren op de voorstellen.

 

Met vr groeten,

Jos, Stieneke en Peter

Klik hier voor de uitnodiging van de Provincie Groningen via email aan belangstellenden: [Download niet gevonden]